קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מה השם שואל מעמך

התבוננות לפני אלול, מה אנו צריכים לעשות ומה השם מבקש מאיתנו שנשתנה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

כבשה בין זאבים

עם ישראל צריך להבדיל עצמו מהגויים כי אם היהודי לא יעשה את הקידוש הגוי יעשה את ההבדלה...

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

גבולות

לכל דבר בחיים צריך גבולות וגדרים כי אם פורצים אותם העולם הופך לתהו ובהו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

צדיק ורע לו?

השאלה הידועה המנכרת בכל אחד ואחד מדוע צדיק ורע לו? ומדוע רשע וטוב לו? ומדוע בגלל זה אנשים חיים בלי חשבון...

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

שנאת חינם

דרשה מרתקת על איסור שנאת חינם ששקול כנגד ג' עברות חמורות והחריב את בית המקדש.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

ידע שור קונהו

דרשה חזקה בנושא חורבן הבית, כמה צריך התבוננות כדי ללמוד מוסר ולדעת שיש מנהיג לבירה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מסע החיים

דרשה מרתקת על מסע החיים ואיך אפשר לצאת ולהגיע ליעד בשלום ממסע מפרך זה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

תהיה אמיתי

לעשות חשבון אמיתי כמה עברות עוברים מבלי משים לב, גזל וכו'...

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

תלמד להקשיב

חשוב לדעת להאזין למוסר ולקבל ביקורת גם מהשני, ולא להתלוצץ מדברי תוכחה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

עולם של הצגה

אחיזת העיניים של העולם הזה המטעה את האדם ללכת בדרכים טובות לדרכים עקלקלות.

עמוד 187 מתוך 199