קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

זהירות תהום

כמה אפשר להדרדר ולא להתבונן עד שאדם מגיע לתהום שממנה כבר אי אפשר לעלות בחזרה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

התרסקות

עד מתי ידרדרו את הנוער בדורנו, לאן הם מחפשים לרדת ולהתרסק עד לאבדון.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

ר' יעקב אבוחצירא והרמב'ם

שבח הצדיקים ומעלתם ואיך הגיעו לדרגות שהגיעו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לב זהב

דרשה חזקה בנושא לב היהודי, האם יש לנו לב יהודי או לב של פרעה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

למי אתה שייך?

הדרשה עוסקת בעולם המטורף סביבנו ואנחנו בעצם צריכים לדעת למי אנחנו שייכים? לרחוב או לקב'ה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

צירוף מקרים

מקרה - אותיות רק מהשם, אין טבע ואין צירוף מקרים כי הכל מושגח בהשגחה עליונה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

רחמיו על כל מעשיו

צריך להדבק במידותיו יתברך ולכן מה הוא רחום אף אתה תרחם על כל הברואים.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לראות את הנולד

בעניין איזהו חכם הרואה את הנולד, תמיד להסתכל קדימה בגשמיות וברוחניות.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

אוי לנו מיום הדין

הדרשה עוסקת במה שכתוב במדרש שיוסף הוכיח את השבטים והתביישו. מה אנו נאמר?!

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

רק מהשם

אמונה חזקה דרושה לדעת שהכל מהשם ותמיד להביט למעלה ולדעת שהשם מכוון את הכל.

עמוד 187 מתוך 195