קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

אדם לעמל יולד

למה נולד האדם? מה תפקידו ומה מעשיו? והאם באמת הוא נהנה מכל עמלו בעולם הזה?

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

שומר ישראל

מי הוא באמת השומר על ישראל? האם החיילים הנמצאים בגבולות או בני הישיבות הלומדים בלילות?

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

דע מה למעלה ממך

חשוב לדעת שתמיד יש בורא המשגיח על כל מעשינו, ויש דין ויש דיין לכל פעולתינו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

ליצני הדור

בכל דור ודור היו אותם אנשים הגורמים למחלוקות ומריבות ע''י ליצנות ודברי כפירה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

חפש את האמת

תמיד צריך לחקור אחר האמת בלבד ללא נגיעות אישיות וללא סיבות צדדיות ורק כך מגיעים לאמת הנכונה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

משקפים ורודות

איך אפשר להסתכל תמיד בצורה חיובית וחייכנית על העולם? דרשה חזקה כיצד לראות עם העין השלישית את העולם במשקפים ורודות.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

דרישת שלום חמה

מהי מעלתה של העידוד? איך היינו עובדים את השם אם היינו מקבלים דרישת שלום חמה מהבורא?

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

כמו בפעם הראשונה

איך אפשר להגיע להתלהבות עד שכל מצווה ומצווה וכל עבודת השם תהיה תמיד כמו בפעם הראשונה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

רקב עצמות קנאה

גנות הקינאה שגורמת לאדם להאבד מהעולם הזה ומהעולם הבא ולא נותנת לו לא מנוחת הנפש ולא מנוחת הגוף.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

האור שבה מחזירה למוטב

כוחה של התורה הקדושה שאמר הקב''ה מוטב שאותי עזבו ותורתי שמרו שהאור שבה מחזירם למוטב.

עמוד 187 מתוך 204