קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

תוכחה אמיתית

מה לומדים מתוכחת יוסף, וכיצד השם יוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא...

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מלכות אמיתית

איך זוכים לשליטה עצמית להיות מלך על כל האברים שבגוף שלא יזוזו ללא מחשבה אמיתית.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

שלוה אמיתית

מהי השלוה האמיתית שמבקשים הצדיקים על מנת לעבוד את בוראם בעולם הזה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מויתור לא מפסידים

כח עבודת המידות, וכמה חשוב לדעת שמי שמוותר לעולם לא מפסיד, וכל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

צוחק מי שצוחק אחרון

צריך להסתכל קדימה בכל צעד ולחשוב כמה שווה לי עברה שלאחר מכן צריך לשלם עליה המון.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

השתדלות או השתגעות

מהו ביטחון אמיתי בשם, עד היכן מגיעה האמונה וממתי ההשתדלות נהפכת להשתגעות?

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לעשות רצון המלך

מעלת אברהם אבינו שהתבטל לרצון השם ובזכות נסיון העקידה אנו חיים.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לעצמך אתה עושה

כל מה שאדם עושה ומקריב עבור השם, לעצמו הוא עושה ויקבל את שכרו הטוב בעולם הזה ובעולם הבא.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

נפלאות הבריאה

מה מסתתר מאחורי החיים של החיות והעופות וכיצד אפשר לומר שנברא העולם מפיצוץ...

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

הסוד שבלב

מה תכלית האדם בעולמו, פתיחת הספר של מסילת ישרים מלמדת אותנו התבוננות.

עמוד 187 מתוך 201