קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

להביט קדימה

בעניין ההסתכלות קדימה והתבוננות לפני הנולד, איך להפעיל את העין השלישית.

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

טוב אחרית דבר מראשיתו

נושא מרתק ומחזק על עול המצוות שנראים קשה בהתחלה אבל לבסוף חיים טובים מאשר דרך השקר שבהתחלה קל ובסוף חושך.

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

שנאת חינם

הדרשה של השנה בתשעה באב עוסקת בשנאת חינם, צרות עין של הזולת, וככל שנרבה באהבת חינם כל נבנה את בית המקדש.

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

בין אדם לחברו

דרשה מרתקת מט' באב שנת תשס"ט על כבוד הזולת ובין אדם לחברו, כמה צריך להזהר בכבוד הסביבה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

עולם של הבל

דרשה מרתקת על הבלי העולם הזה המושכים את האדם לגשמיות ומנתקים אותו מעבודת הבורא.

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

אוי לאותה בושה

הדרשה עוסקת ב'אל יבוש אדם בעבודת השם מפני המלעיגים עליו' ומי שמתבייש מאנשים ולא מקיים מצוות עתיד להתבייש מהבורא.

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

קדושת ישראל

חיזוק נפלא בעניין עם ישראל המקודש והמובדל מן הגויים. כמה חמורות עברות הזימה ובפרט הגויות הארורות השוכנות בארצנו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

כוחו של עם ישראל

מה נקודת האמת והכוח של עם ישראל.

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

להמשיך קדימה

מעלת היהודי וקדושת עם ישראל אשר נבדלים מן הגויים.

שני, 30 נובמבר -0001 02:20

תפתח תעיניים

כמה צריך להתבונן על מעשינו וההפסדים אשר נגרמים לנו עקב ההליכה לתאוות.

עמוד 187 מתוך 192