קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

גדול העושה יותר מהמעשה

דרשה חזקה ומעניינת על גדולת מעשה התחתונים וכמה השם רוצה אותנו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

גדול השלום

דרשה חשובה על זהירות בבין אדם לחברו ומעלת השלום שהוא כלי המחזיק ברכה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

להתקרב יותר

תמיד לשאוף להתקרב עוד ועוד ולא להסתפק ברמה הרוחנית הקבועה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לשמוע את האמת

אדם תמיד משקר את עצמו ולא מוכן לשמוע מה שהוא צריך לתקן אפילו אם זה האמת.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

זהירות תהום

כמה אפשר להדרדר ולא להתבונן עד שאדם מגיע לתהום שממנה כבר אי אפשר לעלות בחזרה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

התרסקות

עד מתי ידרדרו את הנוער בדורנו, לאן הם מחפשים לרדת ולהתרסק עד לאבדון.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

ר' יעקב אבוחצירא והרמב'ם

שבח הצדיקים ומעלתם ואיך הגיעו לדרגות שהגיעו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לב זהב

דרשה חזקה בנושא לב היהודי, האם יש לנו לב יהודי או לב של פרעה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

למי אתה שייך?

הדרשה עוסקת בעולם המטורף סביבנו ואנחנו בעצם צריכים לדעת למי אנחנו שייכים? לרחוב או לקב'ה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

צירוף מקרים

מקרה - אותיות רק מהשם, אין טבע ואין צירוף מקרים כי הכל מושגח בהשגחה עליונה.

עמוד 191 מתוך 200