קרבנו

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

תפסיק לשאול שאלות

מעלת התמימות, כמה האדם קטן בתוך עולם גדול ובכל זאת חוקר ושואל שאלות.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

תמים תהיה

מעלת עבודת השם בתמימות ובשלימות ולא לחקור אלא להאמין בתורת השם ובצדיקים.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

תעבוד על עצמך

חיזוק גדול לשמור על עצמינו מעצת היצר הרע ושלא נתבייש בעבודת השם כי היא חשובה מאד לפניו.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

זהירות מחלוקת

כמה חמורה המחלוקת שמענישה לבסוף קטנים וגדולים כאחד וגורמת לחורבן והרס רב.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לשון מסוכנת

בחומרת איסור לשון הרע, שהיא איבר קטן בגוף ומכוסה ובכל זאת האיבר הכי מסוכן בגוף.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

שלך גדולה משלהם

דרשה חזקה על מעלת וצורך העידוד שכל אדם חייב אותו כדי להתקדם עוד ועוד.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

תעריך מה שיש

כל אדם לעולם לא יעריך מה שיש לו אלא אחר שיבוא החסרון אז ילמד להעריך מה שנתן לו השם.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

יהודי הוא בן של מלך

מעלת העם היהודי שהוא זכה להיות בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

עמל התורה

מעלת התורה הקדושה שאין אדם זוכה לה אלא אם מתייגע בה וממית עצמו בתורה.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

הצל שלך

בדרך שאדם מתנהג כך מתנהגים איתו משמיים כמו שכתוב ה' צילך - כמו הצל שלך.

עמוד 191 מתוך 202