קרבנו

קרבנו

שלישי, 28 מרס 2017 10:20

כוחה של צניעות

אישה המוסרת נפשה לצניעות - עושה רעש ושמחה גדולה בשמים

שני, 27 מרס 2017 09:14

מעלת ושמירת שבת המלכה

מעלתה ושמירתה של שבת המלכה

האם מותר להרוויח את עלות הנסיעות על חשבון המעסיק?

חמישי, 23 מרס 2017 14:49

מתנה ושמה שבת

השם יתברך נתן לנו מתנה יקרה ושמה שבת

חמישי, 23 מרס 2017 13:20

מעלת שבת המלכה

כמו שהמשכן הוא מקור הברכה והשפע, מקור החיים והשלום, הבריאות והפרנסה, כך היא השבת הקדושה.

רביעי, 22 מרס 2017 10:00

הדרך לאמונה וביטחון

כיצד מגיעים לאמונה שלימה וביטחון בבורא

"זה יתנו" - חצי מטבע, זה הכל. לא מבקש ממך השי"ת יותר מדאי, רק חצי מטבע, רק תשובה מלב חצוי ושבור, ואז לכפר על נפשותיכם, מיד מגיע המחילה והסליחה והכפרה הגדולה מלפניו יתברך.

עמוד 8 מתוך 195