סיפורי צדיקים

(3 הצבעות)
 • צפיות: 2722
 • הדפס
 • דוא"ל

השבת תיתן לך ברכה!

קרבנו

חמישי, 13 אוגוסט 2015 12:02
השבת תיתן לך ברכה!

מסופר על עשיר גדול שחי בזמנו של החפץ חיים, וכפי גודל עשרו וממונו, כך גודל צרותיו שהתבטאו במחלתו הקשה, ובמחלות בני ביתו, אשר כל הרפאים אמרו נואש ולא יכלו להעלות ארוכה ומרפא למחלותיהם. יהודי זה היה רחוק מאוד מתורה ומצוות, והפעיל את עסקיו אף בשבתות כימי חול רגילים.

מסופר על עשיר גדול שחי בזמנו של החפץ חיים, וכפי גודל עשרו וממונו, כך גודל צרותיו שהתבטאו במחלתו הקשה, ובמחלות בני ביתו, אשר כל הרפאים אמרו נואש ולא יכלו להעלות ארוכה ומרפא למחלותיהם. יהודי זה היה רחוק מאוד מתורה ומצוות, והפעיל את עסקיו אף בשבתות כימי חול רגילים.

 


לימים, נזדמן לעשיר זה להיפגש עם סוחר גדול שהיה ירא שמים ומדקדק במצוות, ובאותה הזדמנות שטח לפניו את צערו, כי מצבו בכי רע, וכי כל הממון הרב שיש לו אינו שווה מאומה בו בזמן שכל משפחתו סובלת מייסורים קשים ומרים ומיני מחלות שונות שאין להם תרופה. הסוחר הציע לעשיר לגשת אל "החפץ חיים" ולבקש את ברכתו, אולם העשיר, שהיה רחוק מחיי תורה ומצוות, דחה כלאחר יד הצעה זו באומרו: וכי הרב הוא מלאך שתהיה באפשרותו לשנות את הטבע? אך הסוחר הפציר בו מאוד עד ששכנעו.

 


כשנכנס הלה לבית הרב פרץ בבכי מר, ובתוך כך ספר על הייסורים והמחלות שלו ושל בני ביתו, ובקש והתחנן מהרב שיואיל בטובו לברכו, אמר לו: " תן לי את ידך. ואז לחץ הרב את ידי העשיר ואמר: "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה" – אם ברצונך ברכה, תתחיל לשמור שבת ואז הברכה תבוא מאליה". התנצל העשיר בפני הרב ואמר: "אדוני הרב! וכי סבור אתה שיכול אני בקלות לשמור שבת? והרי יש תחת ידי עשרות מפעלים וסגירתם ביום שבת תגרום לי הפסד של הון עצום!"

 


כשמעו הרב את דברי העשיר, שוב לחץ את ידו באומרו: "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה" והרי כבר אמרתי לך, שהשבת היא ורק היא- הברכה. ואם תשמור את השבת, הברכה תבוא מאליה... העשיר לא ידע את נפשו מרב צער, ולא היה מענה בפיו, אך לאחר זמן מה התעורר כאילו ממחשבתו ואמר: אדוני הרב, חשבתי הרגע על פתרון נפלא, הרי בעוד עשרים יום תסתיים השנה הנוכחית, ואז אסכם את ההכנסות וההוצאות של כל המפעלים והחנויות ולאחר מכן אתחיל לשמור את השבת, ואם כן, תרשה לי אדוני הרב, לחלל רק עוד 3 שבתות נוספות...

 


ששמע הצדיק דברים אלו, התפרץ בבכי מר ואמר: בני, וכי חושב אתה שהשבת היא שלי? שאוכל להרשות לך לחלל אותה? אילו השבת הייתה שלי באופן פרטי לא היה לי אכפת להרשות לך לחלל כמה שבתות שתרצה, אולם השבת היא של הקדוש ברוך הוא, בורא כל העולמות, ואם כן איך אוכל להעיז להרשות לך לחלל 3 שבתות?"

 


התרגש העשיר מדבריו של החפץ חיים, האמתיים והמאלפים, ובקול חנוק מדמעות אמר: "אדוני הרב, אילו הייתי יודע שהשבת כל כך חמורה, לא הייתי בכלל מעז לחלל אפילו שבת אחת, ומקבל אני בלב שלם להתחיל לשמור שבת". ואז ברכו הצדיק בברכת רפואה שלמה לו ולכל בני משפחתו. ואכן לא עברו ימים מועטים, וכולם התרפאו רפואה שלמה, ומאז שקד על שמירת השבת והתחיל להתחזק אף בשאר מצוות.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה