מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

מרן הרב עובדיה

הנהגות מרן – ברכת האילנות

 • מרן הקפיד לומר ברכת האילנות דוקא בראש חודש ניסן. ואף כשחל ר"ח בשבת בשנת תשנ"ה, בירך ברכת האילנות ברוב עם כמנהגו תמיד לברך בראש חודש (כפי שכתב בחזו"ע פסח עמ' כג).
 • בשנים האחרונות כשחל ראש חודש ניסן בשבת, היה ממתין עד יום ראשון, והסביר בנו הרב דוד יוסף שליט"א, שטעמו משום שהתקשה ללכת ברגל כדי לברך ברכת האילנות, והמתין ליום ראשון כדי שיוכלו לקחת אותו ברכבו, משום ברוב עם הדרת מלך.
 • מרן היה מברך ברכת האילנות מיד לאחר תפילת שחרית.
 • מרן היה מברך ברכת האילנות בעיר, ולא הקפיד לברך אותה חוץ לעיר.
 • מרן היה מברך ברכת האילנות עם משקפיו, וכפי שכתב בחזון עובדיה (עמ' כט) שאפשר לברך את ברכת האילנות אפילו עם משקפיים כהות.
 • כשיצא מרן למסור שיעורים מחוץ לעיר, בירך "ברכת האילנות" על אילנות שבגנים ופרדסים שמחוץ לעיר בדרך נסיעתו.
 • בשנים האחרונות מרן בירך את ברכת האילנות באיזו גינה ברחוב הקבלן שבשכונת הר נוף לאחר תפילת שחרית ברוב עם, וקודם הברכה היה בודק את האילנות ורואה שיוצאים מהם הפרחים, והיה מתעניין איזה עצים אלו.
 • בהיותו רבה של תל אביב, שנה אחת בירך ברכת האילנות בראש חודש (ללא מניין, משום שהיה בביתו של הג"ר שלמה זביחי שליט"א באותה העת, וכששמע שיש אילנות לברך עליהם בגינה מיד בירך ללא לחכות למניין כמבואר בשו"ת יבי"א ח"ב חיו"ד סי' יח) ויבשו האילנות כמה ימים לאחר מכן. וכשבישרו לו על כך בהיותו שקוע בלימודו, מיד אמר "ברוך ה' עשינו להם את התיקון" וחזר אל תלמודו.
 • בשנת תשע"א בירך מרן את ברכת האילנות כשהוא חבוש בפראק והמבורג, ולא היה בבגדי הראשון לציון.
 • בשנת תשע"ב בירך מרן את ברכת האילנות כשהוא עטור במצנפת וגלימת הראשון לציון.
 • בשנת תשע"ג שבירך מרן את ברכת האילנות בפעם האחרונה בחייו, היה מעוטר במצנפת וגלימה.
 • פעמים שבירך על בשמים לאחר ברכת האילנות, וכן עשה בשנת התשע"א.
 • לאחר ברכת האילנות היה מברך את הציבור באמירת "תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות".

"באחד באדר משמיעין על השקלים"

מעבירים את המעות הללו למוסדותינו הקדושים ושותפים בהפצת תורה, חסד וזיכוי הרבים ללא הפסקה! וזוכים לברכת כבוד מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד