התבוננות

הרצאות אחרונות

זהירות בדרכים

נושא: התבוננות
צריך להיזהר בדרך לא לסטות לצדדים

חצי תמונה

נושא: התבוננות
אתה רואה רק חצי תמונה לא יודעים חשבונות שמים

ללכת בדרך האמת

נושא: התבוננות
חייבים ללכת בדרך האמת

להתקרב לבורא עולם

נושא: התבוננות
איך נזכה להתקרב לבורא עולם

ללכת בדרך האמת

נושא: התבוננות
אמת יש רק אחת ובדרך שלה צריך לעצוד

ברכה והצלחה בחיים

נושא: התבוננות
איך נזכה לברכה והצלחה בחיינו

זהירות מהעבירות

נושא: התבוננות
איך ניזהר מהעבירות ונדקדק במצוות

תוצאות המעשים

נושא: התבוננות
כל אדם צריך להסתכל על התוצאות של המעשים שלו

מחאה על כבוד שם שמים

נושא: התבוננות
חובה עלינו למחות על כבוד שם שמים שמתבזה לעיני כולם!!!

ניצול הזמן לחזור בתשובה

נושא: התבוננות
צריך לנצל את הזמן ולחזור בתשובה

חשיבה נכונה

נושא: התבוננות
כיצד חושבים בצורה נכונה בחיינו

שמירה על הפה

נושא: התבוננות
חובה עלינו לשמור על פינו מלדבר דיבורים אסורים ולדבר רק דברי קדושה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה