תורה ומצוות

הרצאות אחרונות

צריך לקיים את התורה בלי שאלות

את התורה צריך לקיים בלי שאלות

שמירת התורה בלי שאלות

את התורה חייבים לשמור בלי שאלות

מתן תורה

כיצד נתכונן לקראת חג מתן תורה

כיצד נינצל מהעבירות

הסתכל בשלשה דברים ולא תבוא לידי עבירה

תורת חיים

התורה היא חיינו ואנו בוחרים בה

העברת התורה לדורות הבאים

צריך להעביר את התורה לדורות הבאים

חשיבות לומדי התורה

חשיבות לומדי התורה ושומרי המצוות

חשיבות המצוות

חשיבות המצוות ומעלותיהן

עשה לך רב

חשיבות התייעצות עם דעת תורה אמתית

מתחילים מבראשית

כל אחד ואחד מאיתנו מתחיל מבראשית

התמדה בעבודת השם

כיצד נתמיד בעבודת השם בצורה הנכונה

החזרת אחינו הביתה

עלינו להחזיר את אחינו הביתה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה