הרצאות אחרונות

קבלת תוכחה

נושא: התבוננות
עלינו לדעת לקבל את תוכחת החבר

רבות מחשבות בלב איש

נושא: התבוננות
מה שהשם רוצה יתקיים עם כל מה שנעשה

קדושת הפה והדיבור

נושא: התבוננות
עלינו לשים לב לקדושת פינו ודבורנו

פריצות הדור

פריצות הדור וחילולי השבת

קירבת הקב"ה

נושא: התבוננות
עלינו לנצל את קירבת הקב"ה אלינו

ניצול הכוחות

נושא: התבוננות
כיצד ננצל את הכוחות הטמונים בנו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה