מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

זה לא במלבי"ם – זה במלבין!

"המלבין פני חברו ברבים" (אבות ג', י"א)

בישיבת חכמי לובלין, הרצה פעם אחד הבחורים חידוש בפני קבוצה מחבריו, כשבמעמד נוכח גם ראש הישיבה הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל.

כשסיים אותו בחור להרצות את חידושו, נענה ואמר אחד הבחורים: "הרי החידוש הזה כבר כתוב במלבי"ם"…

הפנה רבי מאיר שפירא זצ"ל את פניו לאותו בחור, ואמר לו: "זה לא כתוב במלבי"ם, אלא ב'מלבין'. מלבין פני חברו ברבים…

"באחד באדר משמיעין על השקלים"

מעבירים את המעות הללו למוסדותינו הקדושים ושותפים בהפצת תורה, חסד וזיכוי הרבים ללא הפסקה! וזוכים לברכת כבוד מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד