מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

טבע רע באדם – זהירות ממאכלים!!!

החתם סופר זצ"ל מביא בספרו שאלה שנתבקש לענות עליה. אחד מתושבי קהילתו נפטר שנתיים לפני כן. הבן שהניח אחריו הגיע לגיל שבע, והתנהג כמשוגע – "מדבר בקול דברים, ובעצמו אינו יודע מה הוא מדבר". הילד שמע כשדיברו אליו אך לא הבין דבר, כל מעשיו, רמיזותיו, קריצותיו ותנועותיו, העידו עליו שהוא שוטה ודעתו קלושה מאוד.

אבי הנער הניח עיזבון גדול וסכום כסף עצום, ולא היה יורש אחר זולת נער זה. אספו קרוביו של הנער את הרופאים המומחים בעיר לדעת מה לעשות כדי למצוא תרופה לתחלואי גופו ונפשו. הרופאים החליטו פה אחד כי דעתו של הנער קלושה, ואין רפואה למכתו כי אם בעיר וייאן או בעיר וואצין, שם הוקם בית חינוך ובו מלמדים לילדים כאלו "דעת ומזימה". אם יביאו את הנער לשם הרי ש"בודאי בלי שום ספק" יעלה מעלה אחר מעלה בדעת, ואף שלא יהיה חריף כשאר בני אדם, על כל פנים יוכל לישא וליתן, לכל דבריו במשפט ולטרוף לו טרף.

השאלה שהוצגה לפני החתם סופר הייתה האם רשאים הם למסרו לבית החינוך הזה, שם יאכל בוודאי נבלות וטרפות ואין באפשרותם לשלוח לו אוכל כשר די מחייתו.

החתם סופר השיב על כך נחרצות: "העידו קדמונינו ז"ל, שעל ידי מאכלים אסורים בנערות, מטמטם הלב ומוליד לו טבע רע, עדיין אני אומר, מוטב שיהיה שוטה כל ימיו"…

שו"ת חתם סופר, אורח חיים סימן פז

"פדיון כפרות"

מעבירים את המעות הללו למוסדותינו הקדושים ושותפים בהפצת תורה, חסד וזיכוי הרבים ללא הפסקה! וזוכים לברכת כבוד מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א
לשנה טובה ומבורכת

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד