דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2446
 • הדפס
 • דוא"ל

אלול בפתח!

קרבנו

חמישי, 13 אוגוסט 2015 12:09
אלול בפתח!

בימים אלה יש לכוון מאוד בתפילת שמונה עשרה בברכת השיבנו אבינו לתורתך וכן להתעורר בסליחות, להוריד כנחל דמעה כדי שנוכל למחוק עוונותינו, חטאינו ופשעינו ונצליח להתקרב לאבינו שבשמיים בקרבת נצח וכמו שדרשו דורשי רשומות "אלול" = אני לדודי ודודי לי

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעון אל מצוות ה' אלוקיכם והקללה אם לא תשמעו" וכו'. פשט הכתוב הוא שכאשר עם ישראל ישמע לקול השם יתברך, כאשר ציווה בתורתו הקדושה וודאי יזכו לברכה עד בלי די, אבל אם חס ושלום לא ישמעו לקול השם יתברך, ויסורו מן הדרך אשר ציווה אותם, אזי קללה. אבל בעומקם של דברים העניין הוא כך: "את הברכה אשר תשמעון" פירוש- אין ברכה גדולה בעולם יותר מלשמוע בקול השם יתברך וללכת בדרכי האבות, דרכי התורה והמצוות. אבל אם חס ושלום אין שומעים בקול השם יתברך, אלא לקול היצר הרע-  הולכים מדחי אל דחי, וזוהי הקללה הנוראה ביותר שיכולה להיות בעולם.

 

הבית לא בית, הבנים לא בנים, הבנות לא בנות ורק רע כל היום. אם כן מה עלינו לעשות כדי להגיע אל הברכה הגדולה, דהיינו לשמוע לקולו של השם יתברך? הנה כאן כבר בפתח שבת, ראש חודש אלול  שיבוא לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. דבר אחד קטן נדרש מאיתנו, לא רחוק מאיתנו כלל ועיקר, קרוב אלינו מאוד כמו שאומר הכתוב "כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא לאמור מי יעלה לנו השמימה וכו' ולא מעבר לים היא,לאמור מי יעבור לנו אל עבר לים ויקחה וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".

 

ואומר הרמב"ם זכותו יגן עלינו מי היא המצווה הזאת שעליה אומר הכתוב "כי המצווה הזאת"? אומר הרמב"ם זכותו יגן עלינו: זו מצוות התשובה, ועליה נאמר "בפיך ובלבבך לעשותו", קרוב אלייך הדבר מאוד. אין צורך ללכת למרחקים, רק מצוות תשובה דהיינו: חרטה על העבר, ווידוי- דהיינו חטאתי, עוויתי, פשעתי וקבלה לעתיד- שלא ישוב לחטא זה לעולם. והנה כבר הפך אדם זה כלשון הרמב"ם זכותו יגן עלינו משנואי לאהוב, מרשע לצדיק. ובחודש זה מתחילים אנו הספרדים, בני עדות המזרח לומר סליחות, הנה כבר ספר הסליחות מונח לפנינו והנה אנחנו אומרים ותם בפינו, אבל הכתוב אומר בפיך ובלבבך. הפה שלנו בסדר אבל איפה הלב? והנביא צועק "קרעו לבבכם ואל בגדיכם!" פירוש: צריך לקרוע את הלב ולא את הבגדים, אבל לצערינו הלב ישן, הלב רדום.

 

והרמב"ם זכותו יגן עלינו כותב בהלכות תשובה שמצוות שופר גזרת הכתוב הוא רמז יש בה כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, חפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, זכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים בכל שנתם בהבל וריק אשר לא יועילו ולא יצילו. הביטו לנפשותיכם והטיבו דרככם ומעלליכם. יעזוב כל אדם מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה.

 

הנה לפנינו דברי הרמב"ם הקדוש כקילורין לעיניים כמה צריכים אנו לעורר את ליבנו בתפילה, וכמו שנאמר בהלכה שבימים אלה יש לכוון מאוד בתפילת שמונה עשרה בברכת השיבנו אבינו לתורתך וכן להתעורר בסליחות, להוריד כנחל דמעה כדי שנוכל למחוק עוונותינו, חטאינו ופשעינו ונצליח להתקרב לאבינו שבשמיים בקרבת נצח וכמו שדרשו דורשי רשומות "אלול" = אני לדודי ודודי לי, זאת אומרת שמבחינתי אני אתן את כל האני שלי לדודי, אהיה מוכן לוותר על כל דבר שבעולם למענו של דודי דהיינו למען השם יתברך וממילא התוצאה תהיה ודודי לי, הנה הברכה הגדולה. אין ברכה גדולה מזו "דודי לי".

 

מבינים אנחנו מה הפירוש דודי לי, השם יתברך כולו שלך, כולו אתך ואם השם יתברך נמצא איתנו ושכינה שורה במעשי ידינו מה עוד צריך בכלל. יזכנו השם יתברך להתברך בחודש אלול מלא וגדוש בתשובה, מצוות, מעשים טובים ובתשובה שלימה, אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה