דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2512
 • הדפס
 • דוא"ל

מלחמת היצר

קרבנו

ראשון, 30 אוגוסט 2015 08:33
מלחמת היצר

אתה שוכח מהמלחמה אתה שאנן כאילו הכל בסדר, והיצר הרע עזב אותך, אבל דע לך שאין דבר כזה! יצר הרע אף פעם לא נח, לא שוקט, כל הזמן עומד הוא על המשמר ולא מתייאש ממך

 

 

"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו וכו.." בפרשת השבוע זו מוצאים אנו בחז"ל שהוציאו מקרא מידי פשוט והסבירו במלחמת היצר. הכתוב מדבר דהיינו שהפירוש הוא שוודאי יש כאן מלחמה של ממש כנגד אויב בשר ודם אבל המלחמה האמיתית המדוברת כאן בפסוק זוהי ודאי מלחמת היצר, שזוהי המלחמה הגדולה ביותר.

 

כמו שאומר רבינו בחיי זי"ע, בספרו חובות הלבבות מעשה בחסיד אחד שפגש אנשים שחזרו ממלחמה גדולה ונוראה עקובה מקם שנמשכה שנים רבות. ואמר להם החסיד, "חזרתם מהמלחמה הקטנה למלחמה הגדולה" תמהו אותם אנשים ואמרו לו, "היינו במלחמה גדולה ונוראה ועכשיו חזרנו, על איזה מלחמה גדולה אתה מדבר?" אמר להם, "על מלחמת היצר אני מדבר, שזוהי אכן הגדולה שבמלחמות שהיא מלחמה בלתי פוסקת מיום כניסתו של האדם לזה העולם עד צאתו ממנו ואינה מניחה אף לרגע וכמו שאומר אתה ישן לו והוא ער לך"

 

זאת אומרת, אתה ישן, אתה שוכח מהמלחמה אתה שאנן כאילו הכל בסדר, והיצר הרע עזב אותך, אבל דע לך שאין דבר כזה! יצר הרע אף פעם לא נח, לא שוקט, כל הזמן עומד הוא על המשמר ולא מתייאש ממך וכמו שאמר הרבי מפשיסחא זיע"א שאדם שלא מרגיש כל הזמן את היצר הרע שעומד על ידו וגרזן בידו ורוצה להוריד את ראשו, סימן מובהק הוא שמיזמן הוריד את ראשו.

 

הגמרא במסכת קידושין דף ל' עמוד א' אומרת: משל מה הדבר דומה? לאדם, שהכה את בנו מכה גדולה, והניח לו רטייה על מכתו ואמר לו "בני כל זמן שרטייה זו על מכתך אכול מה שהנאתך, ושתה מה שהנאתך, ורחץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא. ואם אתה מעבירה (מסירה) הרי היא מעלה נומי (צמחים וגידולים)" כך הקב"ה אמר להם לישראל. "בני בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין" ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו.

 

שנאמר "לפתח חטאת רובץ" ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו של היצר הרע בך שנאמר ואליך תשוקתו ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר "ואתה תמשול בו". אחרי כל הדברים האלה שאנו רואים בדברי רבותינו הקדושים כמה קשה הוא יצר הרע, וכמה שאין שום עצה אחרת להינצל ממנו אלא על ידי עסק התורה הקדושה. צריכים אנו לשנס מותניים ולהתחזק ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה הקדושה כל השנה, ובפרט בחודש אלול שכל אחד ואחד מאיתנו נמצא לפני משפט גדול ונורא. התורה הקדושה חוץ ממה שמגנה מין היצר הרע "אגוני מגנא והצולי מצלא" דהיינו מגינה ומצלת מכל מיני פורענויות הבאות לעולם רחמנא לצלן, וכמו המשל שאמר הרמ"ק זיע"א למלך אחד שהיה לו שר אחד שהיה יודע לנגן ניגונים מופלאים והיה המלך מתענג מאוד מניגוניו המופלאים עד שיום אחד באו ואמרו למלך שאותו השר המנגן עבר עבירה חמורה נגד המלכות. ובידוע היה שעל עבירה כזו מענישים בעונש מוות אבל המלך מחל לו כיוון שאמר "אינני יכול בלי הניגון שלו".

 

אחר כמה זמן עוד פעם סרח אותו השר במלך ושוב מחל לו הלך באותה טענה שאיננו יכול בלא הניגון של השר אבל פעם אחרת סרח אותו השר במלך ובדרכו לעשות את מעשהו הנפשע, נפצע ורכתו את שני ידיו. אמר המלך עכשיו הוציאוהו להורג. שאלו את המלך מה קרה הפעם? מדוע אינך מוחל לו עוד? אמר להם, "כל זמן שהיה בריא בשתי ידיו לא יכולתי לפגוע בו שהרי אני צריך לו שינגן לי בכינור. אבל עתה, שנקצצו שתי ידיו ואין הוא כשיר עוד למלאכת הניגון אין לי עוד צורך לו בו". כך אותו הדבר בדיוק אומר הרמ"ק זיע"א, כל עוד האדם עוסק בתורה ומנגן למלך מלכו של עולם אפילו חטא כנגדו מוחל לו. אבל ברגע שפסק ממנו קול התורה, ח"ו מוצא מדת הדין מקום לפגוע בו. יהי רצון שנזכה שלא תפסיק מנגינת התורה מפינו ומפי זרעינו מעתה ועד עולם אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה