דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 3872
 • הדפס
 • דוא"ל

לא תעמוד על דם רעך

קרבנו

חמישי, 15 אוקטובר 2015 10:44
לא תעמוד על דם רעך

חייבים בכל תוקף להבין שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים! ואיך נוכל להישען עליו? וודאי שצריכים אנו לקבל על עצמינו לסור מרע קודם כל

"ואלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח ויולד נח שלושה בנים את שם ואת חם ואת יפת ותשחת הארץ" וכו'. כשדיבר הכתוב על תולדות נח היה צריך לכאורה  לומר 'אלה תולדות נח שם חם ויפת' ומהו שהפסוק מתחיל לדבר על תולדות נח, ומתחיל לספר נח איש צדיק תמים... ואת האלוקים התהלך נח? אלא אומר רש"י שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. שבאמת וודאי שאדם צירך להוליד ולהביא תולדות וצאצאים לעולם אבל עיקר העיקרים הם מעשיו של אדם. ועוד, שע"י שהאדם  עצמו עושה מעשים טובים ועוסק בתורה, מצוות וגמילות חסדים, ממנו יראו וכן יעשו גם בניו אחריו. כמו שאומר הפסוק "מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו".

 

 

אפילו שבני דורו של נח השחיתו דרכם, היו רשעים גדולים והגיעו למצב שכפרו בטובתו של הקדוש ברוך הוא, והיו שטופים בעריות, בגזל ובכל מיני מעשים מגונים, עם כל זאת הצליח נח על ידי דוגמא אישית נכונה לחנך את ילדיו בזמן כזה נורא. דור תהפוכות, דור של אנשי רשע שאפילו כאשר שומעים שעתיד לבוא מבול לעולם בגלל מעשיהם הרעים, לא רק שאינם חוזרים בתשובה, אלא עושים מזה צחוק אחד גדול. דברים אלו אקטואליים כל כך בימים טרופים, נוראים ואיומים אלה שמחוץ תשכל חרב ומחדירים אימה שמשנאינו נשאו ראש ואומרים "לכו ונכחידם ולא יזכר שם ישראל עוד" חס ושלום. אילו דברים נוראים קורים בתקופה נוראה זו "עקבתא דמשיחא" חבלי לידה באו לנו. כמה זה אמור לדבר אלינו, כמה זה אמור לזעזע אותנו ולגרום לנו הרהורי תשובה אמיתיים ולהבין שכלו כל הקיצים.    

 


גדולי עולם ירחם עלינו נפטרו בזה אחר זה. רק שבת שעברה נפטר לבית עולמו מורנו הרב יורם אברג'ל זצוק"ל ממש יתומים היינו ואין אב. איפה מר"ן עליו השלום שהשבוע יום פטירתו שהיה מגונן על הדור בתורתו ותפילותיו, איפה הרב ואזנר זצוק"ל איפה הרב גרינמן זצוק"ל? "אנשי אמונה אבדו באים בכח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ דוחים את הגזרות". כמה חלל גדול נפער בעולם הרוחני שלנו, כמה עבודה קשה יש לנו כדי למלא את החלל, להשלים את הפערים, חייבים אנו, חייבים בכל תוקף להבין שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים! ואיך נוכל להישען עליו? וודאי שצריכים אנו לקבל על עצמינו לסור מרע קודם כל. הגברים- צריכים להתחזק בשיעורי תורה, לזרוק את העיתונים הטמאים וכל המכשירים הטמאים למיניהם ולהתחזק ביותר במעשי חסד. והנשים הצדקניות- תתחזקנה בעיקר בצניעות, וכמו שראינו בדור המבול שרש"י מביא בשם חז"ל שכל מקום שיש בו עריות אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת קטנים וגדולים ח"ו.

 


החלש יאמר גיבור אני ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. כל אחד צריך לשנן לעצמו את הפסוק "לא תעמוד על דם רעך" ונראה לי להסביר בס"ד: "לא תעמוד על דם רעך" פירוש- כשאתה רואה דם רעך חס ושלום שנשפך "לא תעמוד" אל תעמוד במקומך אלא תתחזק יותר ויותר בעבודת השם יתברך כדי לומר למשחית הרף. כולנו יחד כאיש אחד בלב אחד נתאחד ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו והשם יתברך יראה בעניינו ויראה את תשובתינו ויאמר לצרותינו די וישלח משיח צדקנו בחסד וברחמים גדולים אין קץ אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה