דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2103
 • הדפס
 • דוא"ל

רשעים אומרים הרבה

קרבנו

שלישי, 03 נובמבר 2015 08:25
רשעים אומרים הרבה

הרשעים יודעים רק לדבר ולדבר ולהפריח הבטחות שווא באוויר אבל להבטחותיהם ולדבריהם אין כיסוי במציאות, אין פיהם וליבם שווים. ואפילו כשמדברים אין להם כל כוונה ולו מזערית לקיים את מה שמוציאים מפיהם, כל מה שעושים ואומרים זה רק להרשים את הסובבים.

 

 

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" וכו'. "ויאמר עפרון לאברהם השדה נתתי לך והמערה אשר בו נתתיה לך קבור מתך" וכו'. כאן אומרים חז"ל על עפרון: רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. שהרי אמר "השדה והמערה אשר בו לך נתתיה" ובסוף אומר: "ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא". ואילו בצדיקים נאמר "ואקחה פת לחם וסעדון לבכם", ובסופו של דבר נתן לפניהם חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה.

 

הרשעים יודעים רק לדבר ולדבר ולהפריח הבטחות שווא באוויר אבל להבטחותיהם ולדבריהם אין כיסוי במציאות, אין פיהם וליבם שווים. ואפילו כשמדברים אין להם כל כוונה ולו מזערית לקיים את מה שמוציאים מפיהם, כל מה שעושים ואומרים זה רק להרשים את הסובבים. כמו שנאמר אצל עפרון "לעיני בני עמי נתתיה לך" רק לעיני בני עמי, רק כדי להרשים את הסובבים, אבל כשדיבר עם אברהם בינו לבינו כבר נאמר "ביני ובינך מה   היא".

 

כך הייתה, וכך היא דרכם של רשעי עולם מאז ומקדם. "פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר". בל נתרשם מכל התפאורה שמסביבם ומכל הרעש והצלצולים שהם עושים. נראים כאוהביו  של אדם בשעה שצריכים לו ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. הכל שקר אחד גדול. חיצונית הכל נראה יפה מאוד אבל בפנימיות הכל רקוב. כל הנימוסים, וכל הגינונים אך למראית עין הם אבל "בקרבו ישים ארבו".

 

את הרשעים מעניין רק החיצוניות, היופי החיצוני ותו לא. פעם אחד השרים החילוניים בכנסת אמר שהבתי ספר החילוניים נראים מאוד מטופחים ויפים מול הישיבות, הכוללים ותלמודי התורה שנראים ממש מוזנחים וישנים. ענה לו אחד מחברי הכנסת החרדים דאז ואמר: הבתי ספר והישיבות שלנו נראים מוזנחים כמו החינוך שלכם והיופי וההדר שיש אצלכם בבתי הספר נראים כמו החינוך שלנו. כמה צדק, כמה חכמים דבריו, אצלם הכל רק חיצוניות כמו היוונים, הכל חיצוניות, תרבות גוף, גוף מחוטב, יפה וחזק. אבל פנימיות, מוסריות, בין אדם לחברו – הכל רקוב מן השורש. אפשר להיכנס לבתים מלאים כל טוב, מפוארים, מלאים ברוב פאר והדר, אבל בני הבית כועסים ועצובים ממורמרים ולא שמחים כלל בחלקם.

 

ואפשר להיכנס לביתם של גדולי ישראל, ביתו של החזון איש, ביתו של הרב שך, וביתו של הרב קנייבסקי שליט"א ולראות פשטות נוראה ממש כאילו נשארו הם מאחור ולא התקדמו בריהוט חדש, ובקרמיקה ושיש מפוארים, אבל הפנימיות מלאה עד אפס מקום, המקום מלא קדושה וריח של טהרה וצניעות נודפים מהקירות כן כן כן יחי ההבדל הקטן בין שקר החיצוניות לבין יופיה האדיר של הפנימיות.

 

לא ברעש ה' אלא קול דממה דקה. לא מדברים הרבה בלי טעם ובלי ריח, בלי כיסוי פשוט. פחות דיבורים יותר מעשים. הבה ונדבק במעשי אבותינו הקדושים ונזנח ונתעב דרך הרשעים "אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה"

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה