• צפיות: 2869
 • הדפס
 • דוא"ל

הנהגות מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

קרבנו

ראשון, 26 מרס 2017 06:14
הנהגות מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

כיצד היה נוהג מרן הרב עובדיה יוסף בימי חודש ניסן?

 

 


שלושים יום קודם חג הפסח: עוד ביום הפורים עצמו. קודם שעות בין הערבים. נהג מרן זצ"ל להתחיל לדרוש בהלכות הפסח. לקיים את מאמר חז"ל "שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום" (פסחים ו.).


וזכור כיצד היה מעורר ומזכיר תדיר כי פורים הוא זמן תורה. וכפי שנאמר "ליהודים היתה אורה" זו תורה. ביום פורים בשעות אחר הצהריים. בעוד הכל טרודים ועסוקים בעניני היום. מאריכים בסעודה ומפליגים במשתה הפורים. היה מרן מוסר בפני הרבים שיעור רחב יריעה העוסק בהלכות הפסח. מנהגו היה להכריז ולפרסם בפרסום גדול השעור ומועדו, כדי לעורר את העם ולזרזו לקיים את מאמרם ז"ל. ולעסוק בהלכות הפסח 30 יום קודם החג.

 


בספרו שאלות ותשובות יביע אומר ישנה תשובה ארוכה העוסקת בנדון האם יש לתלמיד חכם לפסוק מלימודו הרגיל ולעסוק בהלכות הפסח. אולם מאידך גיסא. דעתו של מרן היתה כי ישנה חשיבות גדולה עד מאוד שתלמידי חכמים המוסרים שעורי תורה ברבים ידרשו בפני הצבור בהלכות הפסח. ויש לכל רב ומורה צדק לקיים הלכה זו כפשוטה ולהתחיל ללמד את הלכות פסח שלשים יום קודם המועד.

 


קמחא דפסחא: לקראת חג הפסח החל לעסוק בקמחא דפסחא. ונהג להדגיש בדרשותיו כי הרמב"ן לא פתח את הלכות פסח אלא בעניני קמחא דפסחא.

 


ברכת האילנות: היה מקפיד לקים את מצות ברכת האילנות בהדור רב. על כל פרטיה ודקדוקיה. בקיום ברכת האילנות יש כמה הידורים. א. ברכה על אילנות הנטועים חוץ לעיר. ב. ברכה ברוב עם. ג. ברכה בראש חודש ניסן. מרן היה משתדל לצאת ידי חובת ההידורים על פי סדר מעלתם. על פי רוב. מנהגו היה לברך ברכת האילנות ביום ראש חודש ניסן ברוב עם. בשנה שהיה חל ר"ח ביום שבת. היה נוהג לדחות את ברכת האילונת למחרת ראש חודש. אף על פי שפסק שנותן לברך ברכת האילנות בשבת. ונימוקו עמו: הואיל וסבר שמעלת ברכת האילנות ברוב עם עדיפה על מעלת ברכת האילנות בראש חודש.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה