דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 389
 • הדפס
 • דוא"ל

להתחיל מבראשית

הרב רפאל זר

רביעי, 03 אוקטובר 2018 10:49
להתחיל מבראשית

הנה נכנסים אנו לימים של חורף, בישיבות הקדושות נהוג לקרא לחורף 'החורף הקדוש', ומדוע? שהרי בחורף כמובן פחות מחפשים לצאת, האדם יותר מכונס בתוך עצמו, יותר חושב, יותר מתבונן, הרחוב פחות פרוץ,  כעת יכול כל אחד ואחד מאתנו לקחת קרש קפיצה עצום לכל השנה

 

 

אחים יקרים, נמצאים אנו אחרי החגים הקדושים ועוז הדרם, ואחרון חביב, שמיני עצרת זמן שמחתנו עם התורה הקדושה, עת רקדנו ושמחנו עם התורה, והקפנו שבע הקפות לספרי התורה, כדי להראות שכל חיינו סביב התורה. אנחנו מקיפים את התורה והתורה מקיפה אותנו, ובזה אנו שמחים מודים ומהללים להשם יתברך, על ששם חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שם חלקנו מיושבי קרנות. והנה אחים יקרים, זוכים אנו לסיבוב חדש סביב התורה, מתחילים מחדש ללמוד את התורה הקדושה, "בראשית ברא אלוקי"ם את השמיים ואת הארץ", הפסוקים מלמדים אותנו על בריאת העולם וכל אשר בו, כל פרט ופרט מפרטי הבריאה, מתי נברא, ומתי נוצר, ועל כולם נזר הבריאה, הלא הוא האדם, לקח הבורא את האדם, ופקד עליו מכל עץ הגן תאכל, אבל עץ הדעת אסור לך לאכול ממנו, דע כי ביום אכלך ממנו מות תמות.

 

 

כולנו יודעים את הסוף העצוב, לא עמד אדם הראשון בניסיון, ואכלו הוא וחוה אשתו מעץ הדעת, וגרמו להם ולדורות עולם מיתה. אחים יקרים הבה נתבונן, כמה צער, כמה יתמות, כמה שכול, צמחו מטעות של רגע, במשך אלפי שנות עולם, כמה הלוויות בר מינן, והכל הכל בגלל טעות אחת, עברה אחת, שעברו אדם וחוה, הייתכן? שעד כדי כך אלפי שנים, יסבלו צער המוות הנורא בגלל חטא אחד? אכן אחים יקרים, אין לנו לשער ולתאר גודלו של חטא אחד, ובפרט שהמדובר הוא באדם הראשון שהיה יציר כפיו של הבורא יתברך, שכידוע ככל שהאדם גדול יותר כך גודל הפגם בחטאו, וזהו שנאמר, "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה", פירוש על ידי חטא אחד, של אדם אחד, מאבדים טובה מהרבה הרבה בני אדם, ומביאים לעולם ח"ו צער וייסורים נוראים, שאי אפשר לתאר ולשער, ולכן על האדם תמיד לפקח על מעשיו, ולהיות תמיד עם אצבע על הדופק, סוף מעשה במחשבה תחילה. עלינו להרגיש אחריות בכל מעשה ומעשה, לא רק כלפי עצמנו, אלא אחריות על כל העולם כולו, כמו שאומר התנא באבות, חייב אדם לראות עצמו וכל העולם כולו, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף זכות, עשה עברה אחת אוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף חובה.

 

 

הנה נכנסים אנו לימים של חורף, בישיבות הקדושות נהוג לקרא לחורף 'החורף הקדוש', ומדוע?

 

 

שהרי בחורף כמובן פחות מחפשים לצאת, האדם יותר מכונס בתוך עצמו, יותר חושב, יותר מתבונן, הרחוב פחות פרוץ, כמובן שתמיד לצערנו יש מוקשים, וצריך תמיד להיזהר. כעת יכול כל אחד ואחד מאתנו לקחת קרש קפיצה עצום, בהתחשב שזה מיד אחרי החגים הקדושים, שעדיין אנו כולנו עם רשמים גדולים ונפלאים מעוצמתם ועוז הדרם, לעלות ולהעלות כל העולם כולו עמנו, לקבוע יותר עיתים לתורה, להתאמץ יותר ויותר בלימוד המוסר, ועל ידי כך נזכה ליראת שמיים אמתית, תיקון עצמינו ותיקון העולם כולו אכי"ר, שבת שלום ומבורך, חורף בריא בגשמי ורוחני.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה