דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 536
 • הדפס
 • דוא"ל

למה ה' נותן נסיונות?

הרב רפאל זר

חמישי, 18 אוקטובר 2018 06:17
למה ה' נותן נסיונות?

הניסיון בא קודם כל להראות לאדם עצמו, מי הוא, מה הוא שווה, וכמה כחות עצומים טמונים בו, ועד שלא עומד בניסיונות אינו מאמין בעצמו ביכולותיו הגדולות

 

 

פרשת השבוע "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" וכ"ו. ידוע לכולם מאמר התנא באבות: "עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו" אחים יקרים, שמדברים אנו על ניסיונות וודאי שואלים אנו ניסיונות הללו למה? וכי אין השם יתברך יודע מה בליבו של אדם שצריך לנסותו? אצל בני אדם מבינים אנו שצריכים לנסות כדי לבחון ולדעת מה בליבו, אבל אצל ה' יתברך למה צריך ניסיון?

 

 

אלא אחים יקרים, צריכים אנו ללמוד יסוד גדול וחשוב בעבודת השם יתברך,  אין ה' מביא ניסיון לאדם כדי לדעת מי הוא. הוא יודע בדיוק מי הוא ומה הוא האדם, אלא הניסיון בא קודם כל להראות לאדם עצמו, מי הוא, מה הוא שווה, וכמה כחות עצומים טמונים בו, ועד שלא עומד בניסיונות אינו מאמין בעצמו ביכולותיו הגדולות. דבר שני הניסיון מטרתו היא, להעלות את האדם ולנשאו מעלה מעלה. ששורש המילה ניסיון, הוא מלשון נס, ונס הוא לשון הגבהה, וכמו שנאמר, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, דהיינו במקום גבוה. לכן אחים יקרים, צריכים אנו לדעת שכל ניסיון וניסיון הבא עלינו מן השמיים, הוא אך ורק לטובתנו הנצחית, ואם השם יתברך שלח לנו ניסיון זה, וודאי שיכולים וחייבים אנו לעמוד בו, שהרי אם לא יכולנו לעמוד בו, לא היו מנסים אותנו מן השמיים בדבר שיודעים שאיננו יכולים לעמוד בו.

 

 

ועוד מטרה גדולה ונעלה יש בניסיון, לקדש שמו יתברך, שהרי כשאנו רואים צדיקים וחסידים, גדולי הדורות ומאורי האומה באיזה ניסיונות עצומים עמדו כצוק איתן הרי בזה מתקדש שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמו ששומעים אנו בקריאת פרשיות השבוע את הניסיונות שעמד בהם אבינו הראשון, אברהם, שהפילו נמרוד הרשע לכבשן האש ועם כל זאת לא זע ולא נע אברהם אבינו ע"ה מאמונת בוראו, אלא עמד בעוז ותעצומות נפש אל מול עולם שלם ולא עשה חשבון לשום בריאה שבעולם.

 

וכן בניסיון העקדה שלמרות שחיכה וציפה לבן זה שנים רבות עם כל זה "וישכם אברהם בבקר ויצא לעקוד את בנו יחידו", אלה הדברים שנתנו כח לדורות על גבי דורות לעמוד בנסינות קשים ומרים בהם עמדו אויבנו ושונאנו לכלותינו ולהסיר אמונת השם מעלינו, אבל נתקלו בחומה בצורה, באנשים קשים כארז שאי אפשר אפילו לנסות להניעם מאמונת השם אלוק"י אבותם. וכך הסביר הגאון מווילנא זיע"א את הפסוק "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בהשם מגן עזרך אשר חרב גאוותך ןיכחשו אויבך לך ואתה על במותימו תדרוך" שואל הגאון מה שייך לנו חרב שאומר הפסוק על עם ישראל חרב גאוותך? אלא אומר הרב, מתי חרב גאוותך? בזמן שיכחשו אויבך לך דהיינו בזמן שהאויבים ינסו להכחיש את אמונת אבותינו מאתנו, אז חרב גאוותנו, שבאותו זמן היהודי ניגש בגאווה וגאון להישחט בחרב על קידוש שמו יתברך.

 

לכן אחים יקרים לא נבקש ניסיונות אבל אם שלחו משמיים ניסיון נתאמץ בכל כח ונתפלל לעזרה מן השמיים ועל ידי כך נתעלה ונעלה העולם מעלה מעלה אכי"ר

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה