דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 22
 • הדפס
 • דוא"ל

להשקיע בעשיית המצוות

הרב רפאל זר

שלישי, 05 מאי 2020 04:23
להשקיע בעשיית המצוות

אחים יקרים הבה ונשאל את עצמינו, איך וכיצד אנו עובדים את השי"ת? האם אנו משקיעים בכל מצווה ומצווה כמו שצריך וראוי לעבוד את המלך הגדול והנורא השי"ת? 

 

 

פרשת השבוע "אמור אל הכהנים"... התורה מלמדת אותנו בפרשה זו, את הדינים המייחדים את הכהנים משרתי האל יתברך, ובהמשך הפרשה מלמדת התורה, מי הבהמות הראויות לקרבן ואלה שלא, וכך נאמר בפסוק "וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' לעולה, לרצונכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעיזים, כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם," אדם שבא לרצות את המלך, לא ייתכן שיביא למלך דבר מקולקל או פגום, הרי ישיג רק את ההיפך ממה שרצה להשיג, הרי רצונו לרצות את המלך, ובמעשהו הנוראי שהביא דבר שאינו ראוי למלך לא די שהמלך לא יתרצה במעשהו, אלא יכעס עליו כעס גדול, איך העזת פניך במלכך להביא דבר שאפילו אדם פשוט לא היה מוכן לקבלו.

 

וכך נאמר בנביא "והבאתם את הגזול ואת הפיסח הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך" פירוש אומר הבורא יתברך, אתם מביאים לקרבן גזול או פיסח, הקריבהו נא לפחתך, פירוש נסה להקריב לפחה שהוא השליט דבר מעין זה הירצך או הישא פניך, האם הוא יקבל זאת ממך? וודאי שלא. אחים יקרים הבה ונשאל את עצמינו, איך וכיצד אנו עובדים את השי"ת? האם אנו משקיעים בכל מצווה ומצווה כמו שצריך וראוי לעבוד את המלך הגדול והנורא השי"ת? התורה מספרת על קין והבל שבאו להקריב קרבן להשי"ת, הבורא יתברך קיבל את קרבנו של הבל, ואילו אל קין ואל מנחתו לא שעה, למה? הבל הביא מבכורות צאנו כמו שאומר הפסוק "ויבא גם הבל מבכורות צאנו ומחלבהן", זאת אומרת הבל הבין שכאשר מביאים קרבן לה' צריך להשקיע את הטוב ביותר, אבל למה לא שעה הבורא אל מנחתו של קין? כיוון שהביא מפרי האדמה, רש"י פירש שהביא מן הגרוע, ויש אומרים שהביא זרע פשתן, קין לא השקיע בקרבנו יותר מדאי, הביא מה שיש, ואמר מה שיש זה טוב לא צריך יותר מדי העיקר הכוונה.

 

אכן יש אמנם צדק בדבריו כמו שאמרו חז"ל, "אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים", אבל זה לא מדויק, כיוון שמה שנאמר אחד המרבה ואחד הממעיט, זה רק לעניין הכמות, שאפילו שמביא כמות קטנה או דבר שאינו חשוב כל כך זה מתקבל ברצון לפני ה', אבל שמביא דבר גרוע, זו כבר פגיעה במקבל המתנה. לכן נדע כל דבר שנעשה לכבוד ה', נעשה את הכי טוב וכמו שנאמר "זה אלי ואנווהו" ודרשו חז"ל התנאה לפניו במצוות, לולב נאה, שופר נאה, מזוזה נאה, ספר תורה נאה, כללו של דבר, נשתדל בעבודת הבורא, לעשות את הדברים בצורה היפה והמכובדת ביותר, נזכור שאנו משרתים מלך רם ונישא גדול ונורא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וכשננהג כך, ינהג אתנו השי"ת באותה מידה, וייתן לנו גם הוא משאלות ליבנו בדרך היפה והמתוקנת ביותר, בבחינת ה' צלך על יד ימינך אכי"ר

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה