דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 4754
 • הדפס
 • דוא"ל

מסירות נפש

קרבנו

ראשון, 09 נובמבר 2014 12:04
מסירות נפש

בפרשת השבוע מוצאים אנו מאורעות ממאורעות שונים, החל ב"וירא אליו ה' באלוני ממרא" שבא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה ביום השלישי למילתו ועם כל כאביו וצערו מברית המילה רץ לקראת אורחיו כאדם שלא ראה אורחים מימיו. מאורע נוסף הוא סדום ועמורה

בפרשת השבוע מוצאים אנו מאורעות ממאורעות שונים, החל ב"וירא אליו ה' באלוני ממרא" שבא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה ביום השלישי למילתו ועם כל כאביו וצערו מברית המילה רץ לקראת אורחיו כאדם שלא ראה אורחים מימיו. מאורע נוסף הוא סדום ועמורה, תפילת אברהם עליהם והפיכתה ביד המלאכים והצלת לוט מתוך סדום, ועד לעקידת יצחק שהיא המאכלת ואמרו חז"ל למה נקרא שמה מאכלת? מפני שאנו אוכלים פירותיה עד עצם היום הזה. באמת אם ישאל כל אחד מאיתנו את עצמו מהו המכנה המשותף בין כל המאורעות הללו שמוצאים אנו בפרשת השבוע, אכן הדבר ברור כשמש בצהריים. רואים אנו את האדם הגדול בענקים, אברהם אבינו עליו השלום, אבי כל המאמינים, במלוא תוקפו ועוזו. רואים אנו את מסירות נפשו להשם יתברך, מוצאים אנו שליח וציר נאמן לשולחו שלוקח את השליחות שלו במלוא הרצינות, חש שהוא אחראי אמיתי על כל העולם כולו. החל מלעזור לאנשים במדבר השומם בארוחה טובה, בשינה מרגיעה מטורח הדרך ואם בלויה וזהו בתחום הגשמי. זאת ועוד אחרת גם בתחום הרוחני, לדבר על ליבם ולהסבירם מי ברא את העולם, מיהו הנותן ליעף כוח ומיהו הפוקח עיוורים והזוקף כפופים וכך משיב אותם לכור מחצבתם. וכן אם זה בקבלת הבשורה מפיו של הקדוש ברוך הוא שרוצה להפוך את סדום ועמורה לעיי חרבות אין הוא יושב בשקט אלא כדברי רש"י הקדוש זכותו תגן עלינו: "ויגש אברהם" שניגש לתפילה, לדורון ולמלחמה. פונה אברהם אבינו להקדוש ברוך הוא באמירה קשה "חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט" ועומד ומתווכח על חמישים, וארבעים וחמישה, וארבעים, ושלושים, ועשרים, ועשרה, אין הוא מתייאש ולא מניח עד שרואה שעשה את כל מה שיכל לעשות רק אז "ואברהם שב למקומו". וכן בעקידת יצחק בנו כאן אין הוא מתווכח אלא "וישכם אברהם בבוקר" מרגיש הוא שזה ניסיון גדול עבורו וממנו יראו וכן יעשו לשמוע בקול השם יתברך בכל מקום ובכל עניין באמונה פשוטה ותמימה. בוודאי שיש כאן עוד הרבה דברים נפלאים דקים ונוראים לראות בכל פעולה שעשה אברהם אבינו, אבל המכנה המשותף בכולם הוא וודאי מסירות נפש והרגשת אחריות ללא כל פשרות ואם ננתח את המילה "נפש" נגלה שנפש פירושו: רצון. כמו אם נפשך לומר = אם רצונך לומר, מוסר אני את כל רצונותיי עבור רצון אחד וזהו רצונו של השם יתברך. בוודאי שדברים הללו צריכים להיות ציון דרך לכל אחד ואחד מאיתנו, להרגיש אחריות על עצמינו ועל כל העולם כולו כמאמר התנא באבות: "עשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לזכות עשה עבירה אחת אוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף חובה" כמה אחריות צריך אדם להרגיש כלפי בניו ובנותיו שילכו בדרך השם, כמה אחריות כלפי הסובב אותנו בבית הכנסת, ברחוב, להשתדל לקדש שם שמיים ולהיזהר חס ושלום מחילול השם. כמה חייבים אנו בפרט בדור זה לקרב עוד יהודי ועוד יהודי לעבודת השם יתברך ממנו נראה וממנו נלמד בבחינת "מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב"

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה