• צפיות: 2444
 • הדפס
 • דוא"ל

הלכות סוכה

קרבנו

חמישי, 20 נובמבר 2014 10:53
הלכות סוכה

הלכות חשובות לבניית סוכה

* דבר שמסככין בו את הסוכה צריך שלשה תנאים שיהיה כשר לסכך בו, צריך שיהיה גידולו מן הארץ, וצריך שיהיה תלוש ולא מחובר לקרקע, וצריך שיהיה דבר שאינו ראוי לקבל טומאה.

 

* הסוכה צריכה להיעשות משלש דפנות וסכך. הדפנות שהם כותלי הסוכה ומחיצותיה, אפשר לעשותם מכל דבר העומד בפני הרוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות, שהרי רוח מצויה מנדנדת אותם.

 

* גובה הדופן צריך להיות לא פחות מעשרה טפחים, לכן על כל אדם שיש ברשותו סוכה עם דפנות סדינים, לקשור חוט שלא נע ברוח כל 20 ס"מ עד לגובה 80 ס"מ לאורך 3 דפנות או לשים קרש עד גובה 80 ס"מ ובכך הסוכה תהיה כשרה.

 

* כשתולה את נויי הסוכה בסכך צריך שיהיו צמודים לסכך ותלויים בתוך ארבעה טפחים (32 ס''מ) מהסכך, ולא יהיו מופלגים ויורדים מן הסכך שיעור ארבעה טפחים שאז יש חשש פן יפסלו את הסוכה

 

* יש אנשים שאינם נזהרים מליטול קרשים העומדים לבנין שלא מדעת בעליהם, להעמיד בהם את הדפנות או את הסכך. ואסור לעשות כן אפילו אם בכוונתם להחזיר אותם תיכף אחר החג, כי על כל פנים הוא משתמש בהם באיסור גזל, כי השואל שלא מדעת בעלים גזלן הוי,. ואסור לברך על סוכה כזאת, אלא אם כן הבעלים מחלו לו, או שבדעתו לשלם דמי העצים.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה