הלכות שבת

מאמרים אחרונים

דיני מאה ברכות

נושא: הלכות שבת
מה הטעם שצריך לברך בכל יום מאה ברכות? מהו הזמן למאה ברכות? מה הדין בשבת?

חשוב! האם מותר לכבות שריפה בשבת?

נושא: הלכות שבת
מהם הגדרים בהם מותר לכבות שריפה בשבת? ואיך עושים זאת?

זהירות בכבוד שבת

נושא: הלכות שבת
כמה צריך להשתדל ולהיזהר בכבוד השבת הקדושה.

פתיחת מוצרי מזון בשבת

נושא: הלכות שבת
האם מותר לפתוח בקבוק בשבת? האם מותר לפתוח קופסאות שימורים בשבת?

איסור בניין וסתירה בשבת

נושא: הלכות שבת
האם מותר לכוון את השעון בשבת?  האם מותר ליצור קרח בשבת?

איסור בניין וסתירה בשבת

נושא: הלכות שבת
האם מותר לילדים לבנות בניינים מלגו בשבת? האם מותר להחזיר למקום זכוכית של משקפיים בשבת?

דיני מוקצה

נושא: הלכות שבת
דוגמאות לחפצים המותרים והאסורים בטלטול בשבת

בסיס לדבר האסור

נושא: הלכות שבת
מהו בסיס לדבר האסור? מתי אסור לפתוח מגירה בשבת?

כלי שמלאכתו לאיסור

נושא: הלכות שבת
מהו כלי שמלאכתו לאיסור? באיזה אופן מותר להשתמש בו בשבת?

מוקצה מחמת גופו

נושא: הלכות שבת
מהו מוקצה מחמת גופו? האם מותר לטלטלו בשבת?

כללים בהלכות מוקצה

נושא: הלכות שבת
מה מותר, כיצד מותר, ומתי מותר לטלטל בשבת

אמירה לגוי בשבת

נושא: הלכות שבת
דיני אמירה לגוי בשבת במקום צער

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה