נשים בקרבנו

(1 הצבע)
 • צפיות: 1719
 • הדפס
 • דוא"ל

שכרה של צניעות

קרבנו

שני, 23 פברואר 2015 10:20
שכרה של צניעות

מעט מן השכר העצום של האישה השומרת על צניעותה

כתב בספר מלבושי כבוד כמה גדול שכרה של האישה הצנועה במעשיה ולבושה, מבואר זאת בזוהר הקדוש: לפיכך "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" - שצריכה האישה לכסות עצמה בזוית ביתה.

 

ואם תעשה כן מה כתוב : "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך". מהו כשתילי זיתים? מה זית זה, בין בחורף, בין בקיץ, אינו משליך את העלים שלו, ותמיד נמצא בו חשיבות על שאר אילנות - כך בניה יעלו בחשיבות על שאר בני העולם.

 

ולא עוד, אלא שבעלה מתברך בכל: בברכות שלמעלה ובברכות שלמטה, בעושר, בבנים, ובבני בנים. זהו שאמר הכתוב: "הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'", וכתיב: "יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל"

 

כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים.

 

בשכר צניעות שברחל יצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שבשאול יצאה ממנו אסתר.

 

כל אישה שהיא מצנעת את עצמה, אפילו בת ישראל, ראויה שתנשא לכהן גדול, ותעמיד כהנים גדולים, שנאמר: "כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה".

 

 וכן הדקדוק בדיני הצניעות צריך להיות שווה לדקדוק בבגדי כהונה, כי באמת, בגדי עבודת השם יתברך הם הם הבגדים הראויים והרצויים כרצונו יתברך שמו. ומה לי אם זה בגדי כהן גדול או בגדי אישה צנועה ויראת שמיים, אשר הן בזה והן בזה הבגדים הם בגדי עבודתו יתברך.

 

וכן נוכל להמשיל הדקדוק בזה כמו הגברים הלובשים "תפילין" ו"ציצית" ומדקדקים בכל דקדוקי הדינים, ומקפידים מאוד על מקומם הראוי של התפילין, וכפי הדין - שתפילין שהם לא במקומם הראוי או שלא כדינם הראוי, הרי זה כמי שלא לבש תפילין,

 

ומעיקר הדין היו צריכים לילך בתפילין כל היום ולדקדק בדין מקומם כראוי, אלא שמחמת שחוששים שלא ישמרו בטהרה כראוי, הולכים בהם רק בשעת התפילה.

 

והנשים זוכות ללבוש מלבושי עבודת השם יתברך כל היום, וצריכות להקפיד על מקום ומידת המלבושים כאשר ידקדקו הגברים בדיני הציצית והתפילין.


רבנו בחיי כתב: "כי כשהאדם צדיק ובעל ענווה, ואיש מידות, הנה זה מופת על אמו שהייתה צנועה ובעלת מחשבת טובה, ועל כן זכתה אליו, כי הענף הטוב יעיד על מעלת השורש". (בנות ישראל)

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 03 אוגוסט 2015 07:01

  אורח חיים

  צריך ללמוד אורח חיים.
 • שלישי, 16 ספטמבר 2014 15:07

  אשר נשבעת לאבותינו

  שיעור מרתק ומחזק, בספר תומר דבורה לרבנו משה…
 • ראשון, 03 אפריל 2016 06:30

  כה' אדר ב' - 04.4.16

  מהי המצווה החשובה 'ברית מילה'? ומדוע הקב"ה לא…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  עמל התורה

  מעלת התורה הקדושה שאין אדם זוכה לה אלא…
 • ראשון, 21 דצמבר 2014 11:48

  כולם יגיעו בסוף להשם

  בסופו של דבר כולם יגיעו לדרך האמת דרך…
 • שני, 05 ינואר 2015 07:36

  צדקה אמיתית

  עלינו ללמוד מגדולי ישראל כיצד מקיימים את מצוות…
 • שני, 03 אוגוסט 2015 07:01

  אורח חיים

  צריך ללמוד אורח חיים.
 • שלישי, 16 ספטמבר 2014 15:07

  אשר נשבעת לאבותינו

  שיעור מרתק ומחזק, בספר תומר דבורה לרבנו משה…
 • ראשון, 03 אפריל 2016 06:30

  כה' אדר ב' - 04.4.16

  מהי המצווה החשובה 'ברית מילה'? ומדוע הקב"ה לא…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  עמל התורה

  מעלת התורה הקדושה שאין אדם זוכה לה אלא…
 • ראשון, 21 דצמבר 2014 11:48

  כולם יגיעו בסוף להשם

  בסופו של דבר כולם יגיעו לדרך האמת דרך…
 • שני, 05 ינואר 2015 07:36

  צדקה אמיתית

  עלינו ללמוד מגדולי ישראל כיצד מקיימים את מצוות…