מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

סגולות לימוד הזוהר הקדוש

א. בלימוד הזהר מקיים מצות עשה של ולדבקה בו כ"כ בספר נתיב מצוותך.

ב. בזכות העוסקים בספר הזהר יבא המשיח כ"כ השל"ה הקדוש.

ג. בזכות הלימוד בספר הזהר נצא מן הגלות כן איתא בהקדמת הזהר וע"ע בספר דגל מחנה אפרים פרשת בשלח.

ד. לימוד ספר הזהר מבטל הקליפות כ"כ בספר דגל מחנה אפרים פרשת שמיני.

ה. לימוד ספר הזהר אפילו בגירסא בעלמא בונה עולמות כ"כ בספר כסא מלך על התיקונים תיקון מ"ג.

ו. לימוד ספר הזהר הוא סגולה לפרנסה כ"כ בספר מדרש פנחס.

ז. לימוד ספר הזהר ממשיך בני חיי ומזוני כ"כ בספר נוצר חסד להאדמו"ר מקמרנא.

ח. לימוד ספר הזהר נותן כח וחיל לנשמה כ"כ בספר טהרת הקדש הקדמון.

ט. לימוד ספר הזהר גורם יחוד קוב"ה ושכינתיה כ"כ בספר חסד לאברהם אזולאי מעיין א' נהר כ"ד.

י. לימוד ספר הזהר בכוחו לבטל גזירות רעות כ"כ בספר ירים משה בתקנות אות י"ד.

יא. לימוד ספר הזהר מגין בעת צרה כ"כ בבן יהוידע ברכות דף ס"ג עיי"ש.

יב. לימוד ספר הזהר מציל ממדת הגאוה כ"כ בספר מדרש פנחס.

יג. לימוד ספר הזהר מציל ממינות ואפיקורסות רח"ל כ"כ בספר נוצר חסד ובספר מירא דכיא.

יד. לימוד ספר הזהר מועיל לטמטום הלב כ"כ בספר מאה שערים.

טו. לימוד ספר הזהר הוא הכנה לתפילה כ"כ בספר בית אהרן מקרלין ועוד האריכו בספרים הקדושים במעלת הלימוד בזהר אפילו בגירסא בעלמא ויהי רצון שזכות התנא האלוקי רשב"י תגן עלינו ועל כל ישראל להיוושע בתועת עולמים אכי"ר.

"באחד באדר משמיעין על השקלים"

מעבירים את המעות הללו למוסדותינו הקדושים ושותפים בהפצת תורה, חסד וזיכוי הרבים ללא הפסקה! וזוכים לברכת כבוד מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד