מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

סגולות לכבוד יום ל"ג בעומר

לקראת היום הקדוש והנורא יומא דהילולא דרשב"י יום ל"ג בעומר נכתוב קצת סגולות ומעלות יום זה:

א. יום זה מסוגל לקבלת התפילות כן כתב בספר שפתי צדיק וביאר כיון דרשב"י אמר יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין כן אומר בשמים מידי שנה ביום הילולא דיליה וממילא מתכפרים העוונות ומקבלים התפילות

ב. בספר שפת אמת כתב ששמע מפי החידושי הרי"מ סבו שיום זה מסוגל ליראת שמים.

ג. בספר יערות דבש למהר"י אייבשיץ דרוש י"א כתב שיום זה מסוגל לתשובה כי זכות הרשב"י מסייעת למי שבא להיטהר.

ד. בספר אביר יעקב סדיגורא כתב שביום זה נמתקים הדינים וכן רמוז בדברי האריז"ל בשער הכוונות.

ה. בספר פרי צדיק [עניני ל"ג בעומר] כתב שיום זה מסוגל להשגת תורה שבעל פה.

ו. בספר כוחו דרשב"י הביא בשם הרב מבראניב שביום זה יש כח לפעול ישועו ורמז לזה כי גימטריא של אדם ובהמה תושיע ה' עולה מספר רבי שמעון בן יוחאי ובשו"ת שיח יצחק כתב שלכן היו נוהגים הרבה ללכת לצדיקים ביום זה כדי שימשיכו עליהם ישועות.https://34eac272efa11817633e1df2633e3f0a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

ז. בספר שפתי צדיקים כתב שטוב להתחיל ברפואות ביום זה והביאו בספרים רמז בשם הצמח צדק מ'לך ר'ופא נ'אמן ו'רחמן ר"ת מירון שבזכות הצדיק המונח במרון. שולח השי"ת רפואה לכל חולי בנ"י וכ"כ בספר אורה ושמחה וכן תיבת ורפאתיו עולה שמון בר יוחאי.

ח. בספר שער יששכר כתב שיום זה מסוגל להיפקד בבנים וכבר שידענו שהרבה באו על קברו של הרשב"י והבטיחו שאם יולד להם בן יקראו שמו שמעון ונפקדו ולמפורסמות אין צריכם ראיה.

ט. בספר קדושת לוי כתב שמיום זה מתחילה להאיר ההארה של קבלת התורה.

י. כתב הגאון ר' נפתלי כ"ץ שאמירת הפזמון בר יוחאי [שחירו הרב המופלא רבי שמעון לביא] מסוגלת להארת הנשמה.

יא. בספר המידות למור"ן כתב שסגולת דריכת הקשת בל"ג בעומר היא סגולה לבנים.

"באחד באדר משמיעין על השקלים"

מעבירים את המעות הללו למוסדותינו הקדושים ושותפים בהפצת תורה, חסד וזיכוי הרבים ללא הפסקה! וזוכים לברכת כבוד מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד