עידוד

מאמרים אחרונים

שלך גדולה משלהם

נושא: עידוד
עידוד מחזק כמה אדם צריך להעריך את עצמו ולחשוב תמיד כמה השם אוהב אותו.

גדולה תשובה

נושא: עידוד
מעלת התשובה של כל יהודי ויהודי באשר הוא שם.