שבת קודש

מאמרים אחרונים

נשמה יתרה

נושא: שבת קודש
מדוע מרגישים בשבת עונג רוחני? מדוע במוצאי שבת מרגישים ריקנות? אין זה אלא הנשמה היתרה שמגיעה אלינו בשבת.