קרבנו בשטח

(1 הצבע)
  • צפיות: 563
  • הדפס
  • דוא"ל

בקשה אישית מהרב רפאל זר

הרב רפאל זר

ראשון, 24 נובמבר 2019 11:01
בקשה אישית מהרב רפאל זר

אל כל אחי ואחיותיי בית ישראל פונה אני אליכם בקריאה נרגשת היוצאת מקירות לבי, כולכם מכירים אותי ואת המוסדות שזיכני השי"ת לעמוד בראשם מוסדות "קרבנו לעבודתך" שכשמם כן הם מקרבים אלפים ורבבות לאבינו שבשמיים

 

 

אל כל אחי ואחיותיי בית ישראל פונה אני אליכם בקריאה נרגשת היוצאת מקירות לבי, כולכם מכירים אותי ואת המוסדות שזיכני השי"ת לעמוד בראשם מוסדות "קרבנו לעבודתך" שכשמם כן הם מקרבים אלפים ורבבות לאבינו שבשמיים ולהכניסם תחת כנפי השכינה, בכל דרך אפשרית.

 


עוסק אני בפעילות ענפה זו מזה כשלושים שנה בפ"י כן ירבה וכן יפרוץ מהיותי בחור צעיר בהדרכתו של מרן רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שדירבן לזכות את הרבים, ולחזק נוער מתמודד. כך במשך עשרות השנים הללו הייתי נע ונד, מבית כנסת לבית כנסת ומעיר לעיר, עד שהגענו לפתח תקוה למשכננו הנוכחי. אך על אף שהרחבנו אותו עד כמה שהיה ניתן, עדיין אין מספיק מקום כדי לאפשר תנאי מחייה נאותים לתלמידים. כיום מתנהלת ישיבתנו בתנאי פנימייה קשים מאוד, בחדרים קטנים, צפופים וחשוכים אשר מונעים מהרבה בחורים לבוא ולהתחזק. ומונעים מאתנו בגלל חוסר התנאים הרבה חסד וזיכוי הרבים לכל העולם כולו.

 


במשך שנים משתוקק אני להקים בניין גדול ומפואר כיאה וכיאות לכבודה של תורה, על מנת שיהיה מגדלור של זיכוי הרבים, תורה וחסד לעולם כולו. וברוך ה' אחרי עשרות שנים של ציפייה ותפילה בדמעות ותחנונים לבורא עולם, קיבלנו אישור לבנייה על השטח בו אנו נמצאים כיום.

 


על כן אני פונה אליכם בקריאה נרגשת, ומציע לכם הזדמנות פז, בואו והיו שותפים שלי, להקים את בניין הקבע למוסדותינו הקדושים, שיכלול בתוכו בעז"ה בית מדרש מפואר שיכיל מאות מקומות לבחורי הישיבה ואברכי הכולל "מאור ישראל" על שמו של מרן זצ"ל, וישמש את השיעורים השבועיים למאות המשתתפים. פנימייה מרווחת כולל מטבח וחדר אוכל. חדרי שיעורים, חדרי הוצאה לאור, חדרי פעילות לנוער, מדרשיות לנוער, לנשים ולמבוגרים, מקווה מפואר, חדר קבלת קהל ועזרה לנזקקים ועוד היד נטויה בעז"ה.

 


בכדי להקים מקום קדוש זה, אנו נדרשים לסכומי עתק של עשרות מיליונים, ולכן אני מבקש מכם שתיקחו על עצמכם התגייסות מלאה מבחינתכם והן מהסובבים אתכם, שתתנו כתף וקחו חלק לנצח נצחים ששכרה לא תסולא בפז בעולם הזה ובעולם הבא, על ידי תרומה נכבדת כדי שנוכל לבנות את בית השם במהירות המרבית ברוב פאר והדר.

 


ובוודאי שמצווה גדולה לתרום מכספי מעשרות שהיא המעולה ביותר, וכל מי שרוצה להנציח את יקיריו זה המקום להשקיע ולתת להם נחת ושלווה בעולם הבא. וידועים דברי הגמרא (בב"מ פה.) שכל המלמד בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה אני מבטלה בשבילו כפי שנאמר "אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה" אומר הקב"ה אדם שמזכה את הרבים כל מה שמוציא מפיו אני מקיימו. וכמו שתמיד היה שגור על לשונו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל את דברי חובת הלבבות "ודע שאפילו החסיד הגדול ביותר, אפילו אם יגיע למדרגת מלאכי השרת, עדיין לא יגיע לזכויות מי שמורה ומדריך את בני האדם אל הדרך הטובה והישרה בעבודת השי"ת". והודות להשי"ת ובסייעתא דשמייא זכינו שאלפים ורבבות הפכו לבעלי תשובה של ממש והקימו בתים נאמנים בישראל בזכות הפעילות הענפה שלנו.

 


לכן מברך אני מעומק ליבי, לכל עוזר ותומך שיכנס איתי בשותפות בהקמת מגדלור זה, בנוסף לזכויות האין סופיות בשותפות זו לנצח נצחים, אני יעתיר בעדו בלי נדר לישועה שיצטרך, אם ברפואה, זיווג, פרנסה וכל הישועות. וכל העוזרים והמסייעים יבורכו מן השמיים בכל מילי דמיטב וכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, ויתגשמו כל משאלות לבם לטובה מעתה ועד עולם אכי"ר.

 


החותם באהבה רבה המצפה לישועה בקרוב

 


רפאל זר ס"ט

 

לשותפות חייגו: 03-9091313

אהבתם? תנסו גם את אלו