מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

מרן הרב עובדיה

שקידת התורה וניצול הזמן בכל מצב

בדרשה שנשא הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בפני מאות משתתפים במעמד שהתקיים על ידי 'ישיבת המתמידים' הנערכת בימי בין הזמנים בבית המדרש 'צופיוף' בירושלים, סיפר הרב בקצרה על התמדתו הגדולה של אביו מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל אשר לא מש מאהלה של תורה יומם ולילה, ושקע אך ורק בתורה, בעמל ויגיעה רבה. 

בין היתר סיפר: "אבא מעולם לא לקח אותנו לטיולים, אפילו בחגים היה לוקח אותנו אתו ומסתגר כאן בבהמ"ד 'צופיוף' מהבוקר ועד אחה"צ, ולומד בהתמדה, וכאשר כבר היינו רעבים, מרוב עוני כמעט לא היה מה לאכול, היה מוציא מכיסו ביסקוויט אחד או שנים ונותן לנו. כך צמח לגדולות".

הראש"ל הוסיף לדבר בשבח הבחורים השוקדים על לימודם אף בזמני הפנאי, שבוודאי מהם יצאו גדולי תורה ומורי הוראות וסיפר בהתרגשות: "בעת שכיהנתי כראש ישיבה הזמין אותי אחד הבחורים לאירוסיו באולם מחוץ לעיר, ואף שהיה מנהגי להשתתף רק בחתונה של הבחורים, הבחור הבטיח שבאירוסין אני אמצא קורת רוח מרובה ויהיה לי הפתעה גדולה, לבסוף החלטתי לעודדו ולהשתתף באירוסיו, במעמד האירוסין נוכחתי לראות כי כל משפחתו של החתן חילונים גמורים ורחוקים מהדת, ונושאים בכל מיני תפקידים שונים, והחתן הפתיע אותי באומרו שעתה הוא מוכן להיבחן על כל שו"ת יחוה דעת שלמד בזמני הפנאי".

החילותי לבחון אותו בפני קבל עם ועדה, ועל הכל ענה בצורה נפלאה ומיוחדת והיה מעמד קידוש שם שמים, התרגשתי מאד לאור העובדה שבחור זה בתחילת היותו לומד בישיבה היה בחור חלש מאד, ובקושי היה מבין את פשט הגמרא, היה יושב בסדר וחוזר הרבה פעמים להסביר לעצמו, אמר אביי, אביי אמר, אמר אביי, אביי אמר, אפילו כזה דבר פשוט לא היה נקלט במוחו בנקל, אבל על ידי השקידה וההתמדה צמח לגדולות, וכיום הוא מכהן כראש כולל חשוב בדרום הארץ".

הראש"ל חתם ואמר: "וזה מוסר השכל שחייב כל בן ישיבה לשים נגד עיניו, שלא העיקר הכישרונות או הייחוס, העיקר זה רק ההתמדה בתורה עם יראת שמים, רק כך צומחים לגדולות".

"באחד באדר משמיעין על השקלים"

מעבירים את המעות הללו למוסדותינו הקדושים ושותפים בהפצת תורה, חסד וזיכוי הרבים ללא הפסקה! וזוכים לברכת כבוד מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד