• צפיות: 7200
 • הדפס
 • דוא"ל

פרשת זכור

קרבנו

שני, 12 פברואר 2018 08:50
פרשת זכור

מהי קריאת פרשת זכור? האם זוהי חובה? מה הסגולות המיוחדות שלה?

 

 

* קריאת פרשת זכור היא בשבת הסמוכה לפורים, שאז מוציאים שני ספרי תורה וקוראים בספר תורה השני בפרשת כי תצא: ''זכור את אשר עשה לך עמלק''. ויש לדקדק בקריאת פרשת זכור, ולהוציא את הספר תורה הכשר והמהודר ביותר שיש בבית הכנסת, אחר שדעת רוב הפוסקים הראשונים ומרן השלחן ערוך שקריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן התורה.

 

 

* אף על פי שקריאת פרשת זכור היא מצוה מן התורה, אין מברכים על מצוה זו אשר קדשנו במצותיו וצונו, מפני שאין הקב''ה שמח במפלתם של רשעים, ואין מברכים על הקלקלה. 

 

 

* יש אומרים שגם הנשים צריכות לבוא לעזרת נשים בשבת זכור כדי לשמוע קריאת פרשת זכור, הואיל ומן התורה אין זמן קבוע למצות זכירת מעשה עמלק. ויש אומרים שהואיל ועיקר מצות זכירת עמלק אינה אלא כדי לבוא לידי מעשה, דהיינו להלחם בעמלק, מלחמה בפועל, ונשים לאו בנות מלחמה הן, לכן פטורות הנשים מקריאת ומשמיעת פרשת זכור. ואף על פי שהנשים שמקילות בזה יש להן על מה שיסמוכו, מכל מקום המחמירות לבוא לעזרת נשים לצאת ידי חובת קריאת פרשת זכור אליבא דכולי עלמא תבא עליהן ברכה.

 

 

* מן הראוי שהגדולים יזהירו את הקטנים לבל יפריעו בעת קריאת פרשת זכור, על ידי הכאות ברגליהם בעת שמזכירים ''עמלק'' פן יגרמו מכשול שלא ישמעו הקריאה כראוי. 

 

 

* כל הצבור צריכים לשתוק ולהאזין לקריאת פרשת זכור מהשליח צבור הקורא בתורה, ואין להם לקרוא בפיהם מתוך החומש, שהרי צריך לקרוא מתוך ספר תורה כשר. ואף על פי שצריך לזכור מעשה עמלק בפה, מכל מקום כיון ששומע כעונה, נחשב שזכר את עמלק בפה מתוך ספר תורה.

 

 

 

סגולות לשבת פרשת זכור:

 

 

1. סגולה לעקרות ולזרע בר קיימא- אומר בעל השפת אמת "זרע ישראל תלוי במחיית זרעו של עמלק". מי שמונע את השמחה בדרך, את פרי הבטן, זה עמלק. כשמוחים את זרע עמלק זוכים לזרע בר קיימא. מייד בסיום שמיעת פרשת זכור מעלה גדולה לבקש על העקרות.

 

 

2. סגולה לזיכרון- מי שמרגיש שהוא שוכח סגולה לשמוע את פרשת זכור. "זכור לא תשכח"

 

 

3. סילוק פחדים- עמלק זה הכוח של המחשבות וההרהורים הרעים. אנו רוצים שימחקו לנו כל המחשבות הרעות והפחדים "מחוה תמחה". וכן כשמתחננת אסתר לפני המלך היא מתבטאת במילים: "להעביר את מחשבת המן האגגי"(מתוך שיעור הרבנית ימימה מזרחי)

 

 

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה