הלכות שבת

תוכניות אחרונות

קידוש של שבת

נושא: הלכות שבת
המשך הלכות קידוש של ליל שבת, קידוש במקום סעודה ודיני היין.

קידוש של שבת

נושא: הלכות שבת
הלכות קידוש של ליל שבת, קידוש במקום סעודה ודיני היין.

ערבית של שבת

נושא: הלכות שבת
הלכות תפילת ערבית של שבת, מי ששכח להזכיר שבת ותפילת תשלומים.

שנים מקרא ואחד תרגום

נושא: הלכות שבת
הלכות ודינים לערב שבת בהכנת הדיבור, והוא קריאת הפרשה, והשלמת למי שלא קרא.

הדלקת נרות שבת

נושא: הלכות שבת
המשך דינים והלכות הדלקת הנרות, ברכת ההדלקה ופרטים נוספים.

הדלקת נרות שבת

נושא: הלכות שבת
הלכות ערב שבת ודיניהם, בפרט הלכות הדלקת נרות שבת, מי המחייב כיצד מדליקים ומברכים ועוד.

הלכות ערב שבת

נושא: הלכות שבת
התחלת שיעורי הלכות שבת, דיני ערב שבת, הטמנה ובישול בערב שבת.

הקדמה לשיעורים

נושא: הלכות שבת
הקדמה לסידרת השיעורים החדשים בהלכות שבת, מהות הלימוד וחשיבות ידיעת הלכות שבת.

תפילות שבת

נושא: הלכות שבת
הלכות קריאת התורה, ברכותיה וחומר איסור הדיבור באמצע ספר תורה.

תפילות שבת

נושא: הלכות שבת
המשך הלכות תפילות שבת, שתים מקרא ואחד תרגום, הלכות קריאת ספר תורה וברכת הגומל.

תפילות שבת

נושא: הלכות שבת
הלכות תפילות בשבת, ודינים מי שטעה ומתי חוזר.

הלכות הבדלה

נושא: הלכות שבת
דיני מוצאי שבת, והלכות הבדלה בתפילה וסדר הבדלה על הכוס.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה