הלכות שבת

תוכניות אחרונות

סעודה שלישית והבדלה

נושא: הלכות שבת
המשך הלכות סעודה שלישית והלכות הבדלה במוצאי שבת.

הלכות סעודות שבת

נושא: הלכות שבת
דיני בציעת הפת, קידוש במקום סעודה ולחם משנה.

הלכות מוקצה

נושא: הלכות שבת
שיעור קצר בנושא טלטול כלאחר יד, צדדי ההיתר והאסור בדבר.

הלכות מוקצה

נושא: הלכות שבת
המשך דינים מוקצה כלי שמלאכתו לאיסור.

הלכות מוקצה

נושא: הלכות שבת
מהו ביטול כלי מהיכנו, מתי אסור ומתי מותר.

הלכות מוקצה

נושא: הלכות שבת
שיעור שלישי על מוקצה מחמת גופו, עצמות קליפות ופינוי השולחן.

הלכות מוקצה

נושא: הלכות שבת
שיעור קטן המשך להלכות מוקצה מחמת גופו וכלי שמלכתו לאיסור.

הלכות מוקצה

נושא: הלכות שבת
הקדמה ללימוד הלכות שבת, והלכות מוקצה, מוקצה מחמת גופו וכלי שמלאכתו לאיסור.

הלכות ערב שבת

נושא: הלכות שבת
הלכות הדלקת נרות שבת, דינים נחוצים שחייבים לדעת בין איש ובין אישה.

הלכות ערב שבת

נושא: הלכות שבת
דיני ערב שבת, וכניסת שבת, ודיני גויים בשבת.

הלכות ערב שבת

נושא: הלכות שבת
דיני הדלקת נרות שבת, מעשרות, והפרשת חלה

הלכות שבת

נושא: הלכות שבת
מגוון שאלות שונות בהלכות שבת.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה