הלכות חגים ומועדים

תוכניות אחרונות

הלכות ראש חודש

דיני ראש חודש, וכיצד מכבדים את היום והאם נוהגים בו מלאכה.

הלכות יום טוב

המשך הלכות יום טוב, מלאכות האסורות והמותרות בחג.

הלכות יום טוב

המשך הלכות יום טוב, בישול ביום טוב ויום טוב שחל אחרי שבת.

הלכות פסח

הלכות ערב פסח ודיני ליל הסדר, הסבה ארבע כוסות ואכילת מצה.

הלכות פורים

המשך הלכות פורים, מצוות היום, משלוח מנות, חיובי האישה במצוות היום ועוד.

הלכות פורים

המשך הלכות פורים, חודש אדר, וקריאת פרשת זכור.

הלכות פורים

הלכות קריאת המגילה בבית הכנסת, בבית וקריאה לנשים.

הלכות פורים

תחילת הלכות פורים, זכר למחצית השקל, ודיני תענית אסתר.

הלכות חנוכה

המשך הלכות חנוכה והדלקת המנורה בשבת, וסדר התפילה בימי חנוכה.

הלכות חנוכה

הלכות ודינים לימי החנוכה והדלקת הנרות.

חג חנוכה

מיהם מכבים ומיהם היוונים ולמי באמת אני שייך?! דרשה חזקה ממסיבת חנוכה באור-דוד

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה