ראשון, 04 ספטמבר 2016 11:49

הלכות קידוש של שבת והבדלה

דיני קידוש והבדלה

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

הלכות הבדלה

דיני מוצאי שבת, והלכות הבדלה בתפילה וסדר הבדלה על הכוס.

פורסם ב- הלכות שבת
שני, 30 יוני 2014 15:31

סעודה שלישית והבדלה

המשך הלכות סעודה שלישית והלכות הבדלה במוצאי שבת.

פורסם ב- הלכות שבת