רביעי, 25 יולי 2018 09:00

הדרשה המרכזית ט' באב

בין אדם לחבירו

שני, 30 נובמבר -0001 00:00

נחמה בכפליים

אי כניסתו של משה רבינו, וגם חורבן הבית, בתוכם טמון מזמור, בתוכם טמון גם כוונה נשגבה ונוראה של מי שאמר והיה העולם, שאפילו שזה לכאורה וודאי דבר נורא אבל תוכו רצוף אהבה, תוכו מלא ברצון השי"ת להיטיב עמנו באחריתנו.

פורסם ב- דבר הרב
שני, 30 נובמבר -0001 00:00

ט' באב

אסור להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב, וכן אסור לגלח הזקן.

פורסם ב- מעניין
ראשון, 14 אוגוסט 2016 07:11

הדרשה המרכזית ט' באב 2016

הדרשה המרכזית ט' באב