חמישי, 09 פברואר 2017 08:41

אהבת הבורא לבניו

פורסם ב- המסר היומי
ראשון, 29 ינואר 2017 12:20

להתחזק באמונה וביטחון

תמיד להתחזק באמונה

פורסם ב- המסר היומי

גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים

פורסם ב- המסר היומי

כמה שיותר להתרחק מאדם צבוע

פורסם ב- המסר היומי

אדם צריך להתפלל ולא לסמוך על הנס

פורסם ב- המסר היומי

שהקול קול יעקב אין הידיים ידי עשו

פורסם ב- המסר היומי
שני, 05 דצמבר 2016 09:07

ה' כסלו | 5.12.16 | אחדות

אחדות זהו סוד ההצלחה של עם ישראל

פורסם ב- המסר היומי

כוחה של תפילה

פורסם ב- המסר היומי
ראשון, 27 נובמבר 2016 09:33

כו' חשוון | 27.11.16 | ליצנות הורסת

ליצנות הורסת כל חלקה טובה

פורסם ב- המסר היומי

בכסף אנו לא סומכים על אף אחד! מה עם הילדים שלך?

פורסם ב- המסר היומי
עמוד 1 מתוך 11