שלישי, 26 יולי 2016 08:04

כ' תמוז | 26.7.16 | זהירות בנדרים

צריך להיזהר מאוד בנדרים

פורסם ב- המסר היומי
ראשון, 24 יולי 2016 08:51

יח' תמוז | 24.7.16 | פה קדוש

אדם ששומר על פה קדוש זוכה להישמר מצרות

פורסם ב- המסר היומי

כל אחד חייב לעשות משהו בכדי לזכות את הרבים!

פורסם ב- המסר היומי

אדם שמחטיא את חבירו זה יותר מהורג אותו

פורסם ב- המסר היומי

מעשה קטן בעולם הזה הוא תוצאה גדולה בעולם הבא!

פורסם ב- המסר היומי
שלישי, 19 יולי 2016 07:05

יג' תמוז | 19.7.16 | לא להיסחף

אדם צריך לעמוד נגד הזרם ולא להיסחף.

פורסם ב- המסר היומי

אדם שהולך אחר התאוות שלו הוא שבוי בידי היצר!!!

פורסם ב- המסר היומי

אדם שחי חייםכיהודי יוכל למות כיהודי

פורסם ב- המסר היומי

אדם שאוהב דבר לא יעזור כלום...

פורסם ב- המסר היומי
רביעי, 13 יולי 2016 07:25

ז' תמוז | 13.7.16 | המקווה הגדול

רק על ידי התורה נוכל לנקות את נפשו של האדם

פורסם ב- המסר היומי
עמוד 7 מתוך 11