שני, 30 יוני 2014 15:31

פנימיות המצוות

החיצונית של המצווה זה לא העיקר אלא הפנימיות, הכוונה והמחשבה בתוך המצווה היא העיקר.

פורסם ב- תורה ומצוות
שני, 30 יוני 2014 15:31

בקשה מהרב רפאל זר

מסר גדול ובקשה קטנה מכבוד הרב בנושא תמיכה במוסדות הרב המתנהלות במסירות נפש למען הנוער היקר.

פורסם ב- אקטואליה
שני, 30 יוני 2014 15:31

טהרת המשפחה

סיפור מרגש בנושא טהרת המשפחה כמה מסרו עצמם היהודים עבור מצווה חשובה זו ואנו מזלזלים בה.

פורסם ב- קדושה וצניעות
שני, 30 יוני 2014 15:31

ללא צלם

עיקר האדם ובפרט היהודי הוא שיש לו צלם של אדם ומי שחוטא יכול להסיר מעליו את הצלם הזה.

פורסם ב- מוסר
שני, 30 יוני 2014 15:31

הארון נושא את נושאיו

אמונה תמימה שאדם מאמין בהשם זוכה לסייעתא דשמיא שאין הוא צריך להתאמץ כלל, כמו שארון הברית לא הרימו אותו אלא הוא הרים את נושאיו.

פורסם ב- אמונה
שני, 30 יוני 2014 15:31

שלך גדולה משלהם

עידוד מחזק כמה אדם צריך להעריך את עצמו ולחשוב תמיד כמה השם אוהב אותו.

פורסם ב- עידוד
שני, 30 יוני 2014 15:31

שכר מצווה ושכר עבירה

מעלת קריאת שמע, שהיא הופכת בכל יום למשא של מצוות למשך כל החיים ולעומתה עבירה קטנה תהיה למשא של עבירות.

פורסם ב- תורה ומצוות
שני, 30 יוני 2014 15:31

מותר האדם מן הבהמה

מה באמת שונה האדם, ובמה הוא נבדל להיות יותר טוב מן הבהמה, ואולי באמת לבהמה יותר טוב?

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 יוני 2014 15:31

נשמה יתרה

מדוע מרגישים בשבת עונג רוחני? מדוע במוצאי שבת מרגישים ריקנות? אין זה אלא הנשמה היתרה שמגיעה אלינו בשבת.

פורסם ב- שבת קודש
שני, 30 יוני 2014 15:31

נס רפואי

סיפור אישי בנושא השגחה פרטית ולפעמים גם טוב לא לשמוע לכולם וצריך ללכת נגד הזרם.

עמוד 2 מתוך 11