קרבנו

קרבנו

אם יש עניינים טכניים שמתחדשים חדשים לבקרים, גם בהם הפסיקה תהיה על פי התורה, אחר העיון בפוסקים ראשונים ואחרונים ואחרי הבנת שורש הבעיה, אין דבר שנפסק מסברת הכרס והראש, תורתנו לא תשתנה בשום זמן!

 

ובאמת אף שעיקר ספר "יד החזקה" מיועד לענייני הלכה, ייחד הרמב"ם פרק מיוחד לרפואת הגוף המלמד מה בריא לאדם ומה יכול להזיקו, לומר לך שגם זה מעבודת הבורא! אם אינו בריא אינו יכול לעבוד את הבורא כהוגן

 

כששואלים אדם מדוע אינך בא לשיעור של הרב? עונה, מה הרב יכול לחדש לי, שמעתי כבר את דבריו כמה פעמים. "מסיר אזנו משמוע תורה" כיון ששמע כבר את השיעור, "גם תפילתו תועבה" - ה' אומר לו שמעתי אותך כבר

 
שלישי, 04 אוגוסט 2020 12:56

הדרשה המרכזית ט באב 2020

דרשה חזקה ביותר על הזהירות בכבוד בין אדם לחברו

שלישי, 04 אוגוסט 2020 12:51

ניצול הזמן לחזור בתשובה

צריך לנצל את הזמן ולחזור בתשובה

שלישי, 04 אוגוסט 2020 12:09

חשיבה נכונה

כיצד חושבים בצורה נכונה בחיינו

ראשון, 19 יולי 2020 10:35

רעך - כמוך

בשל שנאת חינם נחרב בית מקדשנו... זה הזמן להתחזק באהבת חינם!

ראשון, 19 יולי 2020 06:59

שמירה על הפה

חובה עלינו לשמור על פינו מלדבר דיבורים אסורים ולדבר רק דברי קדושה

עמוד 1 מתוך 248