מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

תתיישב ללמוד הלכות שמיטה

ערב שנת השמיטה הקודמת (ניסן תשע"ד) סיפר הג"ר מאיר קסלר שליט"א רבה של מודיעין עילית על ראש כולל בעירו שהשתדל לחלק את מלגת הכולל לאברכים בתאריך קבוע מדי חודש, והנה עומד הוא לפני חג הפסח וקופתו ריקה. חשב לנסוע לארצות הברית, ובא לשאול את הרב שליט"א לעצתו ולברכתו.

רבנו השיבו: אתן לך עצה טובה יותר. "הנה בתשע"ה היא שנת שמיטה, תתיישב ללמוד הלכות שמיטה". חשב הלה כי הרב שליט"א התקשה לשמוע את דבריו, וחזר ואמר: "אינני מבקש עצה לנושא השיעורים בכולל, אלא עצה לפרנסת האברכים, כיצד אוכל להשיג כסף כדי לשלם לאברכים". ושוב חזר הרב שליט"א ואמר: "העצה – ללמוד שביעית". מאחר שראש הכולל שליט"א מנהל כל ענייניו על פי עצת חכמים, התיישב ללמוד שביעית.

תאריך התשלום החודשי לאברכים היה באסרו חג הפסח. ערב יום טוב, ועדיין אין פתרון באופק. בערב הפסח ממש, לפנות בוקר, כאשר בארצות הברית מתחיל הלילה, החליט ראש הכולל להתקשר לאחד הנדיבים הוותיקים של הכולל. השיחה הגיעה לתא קולי, וראש הכולל השאיר הודעה מנומסת כי הוא מבקש לשוחח בעניין דחוף. כעבור כמה דקות התקשר הגביר ושאל למבוקשו, וראש הכולל הסביר שהוא במצב דחוק ואין בידו פרוטה לפורטה לתשלום מלגות האברכים במוצאי החג, ולשם כך הוא מבקש עזרה.

הגביר התעניין מתי בכוונתו להגיע לארצות הברית, על כך לא הייתה לו תשובה מוכנה והוא השתדל להתחמק ממענה, לאחר שהפציר בו הגביר, החליט לספר דברים כהווייתם: "לאמתו של דבר תכננתי לנסוע, כי באו מים עד נפש, אבל באתי להרב שליט"א לבקש ברכה ועצה, וכך וכך הייתה תשובתו".

הגביר תהה: מה ענין שמיטה אצל המחאות-כסף לפרנסת האברכים? ובעוד דברי רבנו חוזרים ומצטלצלים באזניו, ננער ושאל: "מהו הסכום המלא שלו אתה זקוק?". ראש הכולל נקב בסכום המלא, כמה עשרות אלפי דולרים. על אתר נענה הגביר: "אני אטפל בזה, וביום אסרו חג שחל להיות בארץ ישראל יהיה בחשבון הבנק של הכולל הסכום הנקוב במלואו".

הגר"א מן ששמע את הסיפור מפיו של רב העיר, נכנס אל הקודש פנימה, ושאל: "האם כוונת הרב הייתה שהמציאות של 'וציוויתי את ברכתי' תתקיים בלימוד מסכת והלכות שביעית?"

"לא" – השיבו הרב, "אלא שמכיוון שהזמן של שביעית קרוב, חובת השעה עתה ללמוד שביעית, ואם עוסקים בתורה כזו שצריך לעסוק בה, העסק הזה מביא ברכה". [השואל ביקשה לדייק את התשובה ושאל: "ואם צריך תפילין, והאדם עוסק בהלכות תפילין, גם כן כך הדבר?" הרב שליט"א חילק בין הנושאים בצורה חדה ואמר: "שביעית זה שייך לציבור"].

"פדיון כפרות"

מעבירים את המעות הללו למוסדותינו הקדושים ושותפים בהפצת תורה, חסד וזיכוי הרבים ללא הפסקה! וזוכים לברכת כבוד מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א
לשנה טובה ומבורכת

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד