מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

סיפורי צדיקים

תתיישב ללמוד הלכות שמיטה

היה זה כבר ממש לפני החג – וקופת הכולל ריקה. ראש הכולל חשב לנסוע לחו"ל, ובא לשאול את הרב שליט"א ולקבל את ברכתו. הרב השיבו: "אתן לך עצה טובה יותר, תתיישב ללמוד הלכות שמיטה"…

קרא עוד »

מסירות נפש לשמירת צלם אלוקים

ברגע שסיימתי את דבריי, אירע נס. הרשע צעק עלי שאצא מהחדר – אבל שאעלם מיד מנגד עיניו ולא אראהו יותר. כמובן, ברחתי מיד כל עוד נפשי בי. אך הנה, תוך כדי ריצה, צעק אחרי שאעמוד. נעצרתי בפחד…

קרא עוד »

אני מצד הכלה

נכנסה הכלה בוכייה וסיפרה שהיא ירושלמית, והוריה עניים מרודים. שידכוה עם בחור אמריקאי ממשפחה אמידה, והחתונה תיערך בארצות הברית, אבל אין לה כאן איש והיא תלושה ובודדת… שאלתי: "ומה בידי לעשות?!", אמרה: "שהרב יגיע לחתונה ויציג עצמו כבן משפחתי, מיד יעלה ערכי בעיניהם". תמהתי: "איך אשקר ואגנוב דעת הבריות, חלילה?"

קרא עוד »

כשהחפץ חיים החוויר

רבי ישראל מאיר הכהן, הקרוי ה'חפץ חיים' יצא בלווית רב אחד למסע לדבר מצוה.בדרכם סרו לפונדק כדי לסעוד את לבם. בעלת הפונדק זיהתה מיד את

קרא עוד »

"פדיון כפרות"

מעבירים את המעות הללו למוסדותינו הקדושים ושותפים בהפצת תורה, חסד וזיכוי הרבים ללא הפסקה! וזוכים לברכת כבוד מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א
לשנה טובה ומבורכת

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד