מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

הנשק הסודי של עם ישראל

פרשת השבוע: "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה" וכו'. "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי".

חז"ל מסבירים מהו שנאמר אצל יעקב, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, וכי יעקב אבינו מתפאר ח"ו בחרב וקשת, שזוהי למעשה אומנותו של עשיו? אלא מסביר התרגום אונקלוס, "בחרבי ובקשתי" בצלותי ובעותי פירוש בתפילתי ובבקשתי. אחים יקרים, יעקב אבינו מעיד על עצמו, שאת כל מלחמותיו ניצח אך ורק על ידי תפילות ותחנונים, כך כבש את האמורי וכך ניצח יעקב אבינו את כל מלחמותיו הגשמיים והרוחניים גם יחד.

כמה זה אמור לדבר אל כל אחד ואחד מאתנו, שאלת השאלות, שכל אחד ואחד שואל את עצמו, איך אעבור את העולם הזה בשלום? הרי ישנם כל כך הרבה ניסיונות ואני כל כך חלש, איך אצליח להתגבר על מידות רעות, ואני כל כך טבוע ושקוע במידות רעות ונוראות, איך נתגבר על קשיי פרנסה, שלום בית, חינוך הבנים, בריאות, ביטחון, איזה מצב נוראי, פיגועים, חולאים, תאונות בר מינן, ממש פחד, איך אפשר לעבור את כל זה בשלום? יעקב אבינו ע"ה מתווה לנו דרך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בתפילתי, ובבקשתי.

אחים יקרים, חייבים להרבות בתפילות, אי אפשר להישאר אדישים לנוכח המצב הנורא השורר בארץ, עוד פרק תהילים, עוד תפילה חרישית מעומק הלב, עוד לימוד תורה, צריכים להרבות בתפילות, ובד בבד עם זה, להרבות זכויות. חז"ל אומרים על הפסוק אל תיראי תולעת יעקב, וכי למה נמשלו ישראל לתולעת? אלא לומר לך, מה תולעת זו אין כוחה אלא בפיה, כך ישראל אין כוחם אלא בפיהם.

פירושו של דבר, לפעמים יכולים אנו להיתקל בתופעה שלא נתפסת בהיגיון, עץ גדול אדיר ממדים נפל, קרס והתרסק, מנסים אנו להבין כיצד קרה דבר זה? מי הוא זה ואיזה הוא אשר הצליח להפיל עץ אדיר ממדים זה? בטח איזה בעל חיים גדול כמו פיל, או איזה טרקטור, אך לבסוף מה רבה פליאתנו, מראים לנו תולעת קטנה חסרת אונים רכה ושברירית ואומרים, זו היא שהפילה עץ אדיר ממדים זה, הרי לא נאמין למשמע אזנינו, זו התולעת הקטנה והשברירית? איך? הרי קטנה היא וחלשה? אבל אחים יקרים, וודאי כולנו יודעים את התשובה, אמנם קטנה היא וחלשה, אך פיה חזק מאוד, עובדת היא ללא לאות, יום ולילה עוד קצת ועוד קצת, עד שכבר אפשר להפיל אפילו את הגדול שבעצים.

כן אחים יקרים בדיוק כך, גם אנחנו לא יודעים ולא מבינים עד היכן כוחה של תפילתנו מגיע, יכולים אנו להפיל את החזקים שבעמים על ידי תפילה, כמו שכבר ראינו רבים כאלה במהלך ההיסטוריה כולה, אך זה עתה יצאנו מימי חנוכה, ושם ראינו ניצחון אדיר, של מעטים מול רבים, חלשים מול גיבורים, כן אחים יקרים, כך אומר הנביא, לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה' יהי רצון שיתקבלו כל תפילותינו ברצון ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אכי"ר.

הזדמנות חד פעמית!

כולנו שותפים לנצח נצחים בבניית בניין הישיבה, שיאיר את העולם כולו בזיכוי הרבים תורה וחסד אין סופי.

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד 
דילוג לתוכן