מוסדות "קרבנו לעבודתך"

בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א

לדעת להודות לבורא

ישנו פסוק בתורה שמלמד אותנו יסוד גדול מאוד בחיים, וזו לשון הפסוק "הישמר לך פן תשכח את ה' אלוהיך", יהודי צריך לראות תמיד לנגד עיניו את הבורא יתברך, ולהרגיש ממש שעומד לפניו, וכמו שאומר דוד המלך בתהילים "שויתי ה' לנגדי תמיד" הדבר הראשון והחשוב ביותר בחיינו, זוהי זכירת השי"ת לפני כל דבר ועניין, ואפילו היה מישהו שמאוד עזר לי, ממש הציל אותי, אין ספק שאני חייב לו הכרת הטוב שהרי דבר זה הוא אחד היסודות הגדולים ביהדות, אך לפני הכול צריכים לזכור את השי"ת שהוא מקור הטוב וכולם רק שליחים שלו, הוא היטיב הוא מיטיב הוא יטיב, ולכן תמיד עלינו להודות על כל דבר ועניין, קודם כל לבורא יתברך, ורק לאחר מכן נודה ונכיר תודה לאותו אדם שזכה להיות שלוחו הטוב של הבורא.

מלכיצדק לימדונו חז"ל שזהו שם בן נח, והוא היה כהן עד למקרה זה שהיה עם אברהם אבינו כשחזר ממלחמת המלכים, ומה קרה שם? כשחזר אברהם מהמלחמה, קפץ ובירך מלכיצדק את אברהם ואמר "ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ" ורק לאחר מכן ברך את הבורא יתברך ואמר "וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך" אמרו חז"ל, כאן נענש שם בן נח שהוא מלכיצדק, וניטלה ממנו הכהונה וניתנה לאברהם, ולמה? כיוון שהקדים לברך את אברהם לפני שברך לבורא יתברך.

מכאן נשכיל לדעת את יסוד היסודות, "אין עוד מלבדו" מר"ן רבינו עובדיה יוסף זיע"א אומר בהלכות ראש השנה במנהג הסימנים שרגילים לאכול בראש השנה, לא יאמר יהי רצון לפני הברכה, אלא קודם כל יברך בורא פרי העץ על התמר ויטעם ממנו מעט, ורק לאחר מכן יאמר יהי רצון שייתמו אויבנו ושונאנו וכל מבקשי רעתנו, וזאת כדי לא להקדים שום דבר לברכתו של השי"ת. וכן אומר הרב כשמגישים לפני האדם משקה חריף כגון יין או ערק וויסקי בירה וכדומה, לא יברך לחברו בברכת לחיים לפני ברכת הנהנים אלא דבר ראשון יברך ברכת הנהנים על המשקה, ורק לאחר מכן יברך את חברו בברכת לחיים טובים ולשלום.

נשכיל לדעת, עוסקים אנו בפרשות הללו, בניסיונות שנתנסה אבי האומה אברהם אבינו עליו השלום, עלינו ללמוד ולהסיק, שבכל צעד ושעל ממהלך חיינו ייתכן וטמון איזה ניסיון, בבחינת "כי מנסה ה' אלוהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' אלוהיכם" האם תעמוד בניסיון? האם תזכור את ה"? האם בראש ובראשונה לפני כל דבר ועניין, תדע שמי שעשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם זהו רק ואך ורק השי"ת? אחים ואחיות יקרים, נזכור תמיד את ה', נדע כי הוא ורק הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל, נדע תמיד שכולם כולל כולם הם רק שליחיו של מי שאמר והיה העולם, ולכן "שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו"

הזדמנות חד פעמית!

כולנו שותפים לנצח נצחים בבניית בניין הישיבה, שיאיר את העולם כולו בזיכוי הרבים תורה וחסד אין סופי.

ברוכים הבאים
לאתר קרבנו החדש

באתר החדש תוכלו להנות: ממבחר הרצאות, קצרים, הלכות, סיפורים, מאמרים, שידורים חיים, שופס ועוד 
דילוג לתוכן